Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cymraeg

Hyrwyddo cysylltiadau â Phatagonia Hyrwyddo cysylltiadau â Phatagonia

10/03/2010

Caerdydd yn croesawu ymweliad gan Brifysgol Genedlaethol Patagonia

Fulbright Scholars Leading US scholars visit Cardiff

14/01/2010

University welcomes Fulbright scholars

Think Without Limits Think without limits

18/12/2009

Llyfr newydd sy’n cynorthwyo Cymry Cymraeg a dysgwyr i ddeall ei gilydd

Cardiff Blues Players Scrum on down to learn Welsh

05/12/2009

Rugby fans brush-up on their language skills

Students studying in a secluded spot Cymraeg Llwybr Carlam

25/08/2009

Cwrs newydd yn cynnig llwybr cynt i ddysgwyr

Yr Athro Colin H Williams Galw academaidd am Gomisiynydd Iaith annibynnol i Gymru

06/08/2009

Darlith Eisteddfod yn llwyfan i ddadl ar ddeddfwriaeth yr iaith Gymraeg

Dr E Wyn James Cyhoeddi golwg newydd ar gysylltiadau Cymru gyda Phatagonia

04/08/2009

Academyddion Prifysgol yn lansio llyfr newydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Activity at the National Eisteddfod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2009

31/07/2009

Y Brifysgol yn cymryd rhan yng ngŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru

Logo yr URDD Eisteddfod yr Urdd 2009

23/05/2009

Y Brifysgol yn dathlu hanes a diwylliant Cymru

Rheolleiddio a hrywyddo ieithoedd Celtaidd Rheolleiddio a hrywyddo ieithoedd Celtaidd

22/05/2009

Asesu effaith cynigion ynghylch yr iaith Gymraeg

Anna Tiplady Gwobr flaenllaw yn mynd i diwtor yng Nghanolfan y Gymraeg

19/03/2009

Tiwtor o Gaerdydd yn cael ei anrhydeddu am gyflwyno Cymraeg i oedolion

Owain Glyndwr Cwrs Caerdydd yn dathlu pen-blwydd gwrthryfelwr gwreiddiol Cymru

11/02/2009

Cyfle i ddysgu am yr arweinydd chwedlonol

Welsh flag painted on face Swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed darganfyddiadau ymchwil newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg

23/01/2009

Mae ymchwil newydd yn gofyn: ‘Os yw siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gefnogi annibyniaeth, beth am y rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg?’

Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes

09/12/2008

Dathlu hanes dysgu gydol oes ac ysbrydoliaeth Gymreig Tolkein

Cerdd i Gaerdydd Cerdd i Gaerdydd

24/10/2008

Bardd sydd wedi ennill gwobrau yn ysgrifennu i ddathlu blwyddyn y pen-blwydd

Red Dragon FM Presenter Dan Mills Bore Da South Wales

26/09/2008

Red Dragon FM breakfast presenter takes up the challenge to learn Welsh

Michiko Kino Japanese student fulfils 30 year ambition to learn Welsh

26/08/2008

Summer course at Welsh for Adults Centre

Madison Tazu Anrhydeddu staff a myfyrwyr y Brifysgol yn Eisteddfod 2008

12/08/2008

Myfyrwraig o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ysgol y Gymraeg yw’r pumed person ar hugain i ennill cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn – mewn seremoni wobrwyo flynyddol a noddir gan y Ganolfan.

First Minister Rhodri Morgan with his brother Professor Rhys Morgan, President of the Honourable Society of Cymmrodorion Baledi @ Caerdydd

26/07/2008

Ysgol y Gymraeg - cynhadledd rhyngwladol

Welsh book launch Latest publications from the School of Welsh

09/01/2008

The Heritage Minister of the Welsh Assembly Government has welcomed the high quality and range of new publications from staff at the School of Welsh.