Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Iechyd

Rhwydwaith Cymru gyfan yn targedu gordewdra, ysmygu ac ymarfer corff mewn ysgolion Rhwydwaith Cymru gyfan yn targedu gordewdra, ysmygu ac ymarfer corff mewn ysgolion

05/06/2014

Launch of all-Wales network to improve the health of school children

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/2014

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/2014

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Healthy habits reduce dementia risk Healthy habits reduce dementia risk

10/12/2013

35-year study confirms healthy habits reduce dementia risk

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/2013

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

Professor Alison Kemp Preventing child burns

10/06/2013

Child health experts lead new research drive

People at awards Success at the BMJ Improving Health Awards

15/05/2013

The work of Cardiff Child Protection Systematic Reviews team has been recognised at this year’s BMJ Improving Health Awards

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/2013

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG

16/11/2012

Partnership unites universities and NHS

Urddas: Hanes Dwy Ward Urddas: Hanes Dwy Ward

12/11/2012

Cymrawd er Anrhydedd yn lansio ffilm ag ergydion caled er mwyn helpu i adfer ‘urddas’ mewn wardiau ysbytai

Clonio celloedd newydd grymus Clonio celloedd newydd grymus

21/03/2012

Gallai’r allwedd i glefydau’r system imiwnedd fod y tu mewn i’r foch

Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd

29/02/2012

Yr Athro Syr Mansel Aylward yn mynd i Seland Newydd i rannu gwybodaeth arbenigol

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/2011

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/2011

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02/12/2011

Gwneuthurwyr polisïau’n trafod gofal ar y wardiau mewn cynhadledd yng Nghaerdydd

Elderly couple Are relationships good for you?

28/01/2011

Marriage “probably worth making the effort”

Health impact of spending decisions Health impact of spending decisions

10/12/2010

Government urged to protect health and well-being

Rt. Honourable Rhodri Morgan AM Public lecture marks UN International Day of Older People

28/09/2010

Rt. Honourable Rhodri Morgan AM talks active and healthy ageing

Charles Darwin Science in Health Christmas Lecture

07/12/2009

Charles Darwin - evolution and medicine in the 21st century

Tudalen 1 o 2