Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Iechyd

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/2014

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/2014

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Healthy habits reduce dementia risk Healthy habits reduce dementia risk

10/12/2013

35-year study confirms healthy habits reduce dementia risk

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/2013

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

Professor Alison Kemp Preventing child burns

10/06/2013

Child health experts lead new research drive

People at awards Success at the BMJ Improving Health Awards

15/05/2013

The work of Cardiff Child Protection Systematic Reviews team has been recognised at this year’s BMJ Improving Health Awards

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/2013

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG

16/11/2012

Partnership unites universities and NHS

Urddas: Hanes Dwy Ward Urddas: Hanes Dwy Ward

12/11/2012

Cymrawd er Anrhydedd yn lansio ffilm ag ergydion caled er mwyn helpu i adfer ‘urddas’ mewn wardiau ysbytai

Clonio celloedd newydd grymus Clonio celloedd newydd grymus

21/03/2012

Gallai’r allwedd i glefydau’r system imiwnedd fod y tu mewn i’r foch

Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd

29/02/2012

Yr Athro Syr Mansel Aylward yn mynd i Seland Newydd i rannu gwybodaeth arbenigol

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/2011

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/2011

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02/12/2011

Gwneuthurwyr polisïau’n trafod gofal ar y wardiau mewn cynhadledd yng Nghaerdydd

Elderly couple Are relationships good for you?

28/01/2011

Marriage “probably worth making the effort”

Health impact of spending decisions Health impact of spending decisions

10/12/2010

Government urged to protect health and well-being

Rt. Honourable Rhodri Morgan AM Public lecture marks UN International Day of Older People

28/09/2010

Rt. Honourable Rhodri Morgan AM talks active and healthy ageing

Charles Darwin Science in Health Christmas Lecture

07/12/2009

Charles Darwin - evolution and medicine in the 21st century

Mother and baby Supporting teenage mothers

06/07/2009

First volunteer recruited in major University trial

Tudalen 1 o 2