Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gwyddoniaeth

Y Brifysgol yn addo cefnogaeth ar gyfer mwy o gyfranogiad mewn pynciau STEM Y Brifysgol yn addo cefnogaeth ar gyfer mwy o gyfranogiad mewn pynciau STEM

07/05/2014

Caerdydd yn ymuno a'r ymgyrch 'Eich Bywyd Chi'

Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith

31/01/2014

Cydweithrediad cemeg yn cysylltu gwyddoniaeth yng Nghaerdydd â byd busnes yn y Deyrnas Unedig

Inspiring young scientists Inspiring young scientists

25/11/2013

Stars and stage to inspire new generation of Welsh scientists

Role models to inspire Role models to inspire

24/10/2012

Project highlights career opportunities available to women in science

Cydweithio newydd gyda GE Healthcare Cydweithio newydd gyda GE Healthcare

26/03/2012

Y Gweinidog Busnes yn mynychu llofnodi cytundeb rhwng y Brifysgol a GE Healthcare

Canfed dyfarniad UE i Gaerdydd Canfed dyfarniad UE i Gaerdydd

22/03/2012

Efelychwyr hyfforddiant llawfeddygaeth yn ennill £1.2m

Launch of ‘Science for Wales’ Launch of ‘Science for Wales’

21/03/2012

Recording of Professor Harries' key note address

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12/03/2012

Meithrin y berthynas rhwng gwyddonwyr a newyddiadurwyr

Strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru Strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru

02/03/2012

Yr Athro John Harries i amlinellu gweledigaeth ar gyfer sylfaen wyddoniaeth sy’n arwain y byd yng Nghymru

Syniadau Mawr Syniadau Mawr

27/02/2012

Dathlu gwyddoniaeth ac arddangos gwaith Caerdydd

Newid Bywydau Newid Bywydau

17/02/2012

Effaith gwyddoniaeth a chymdeithas ar ddatblygiad dynol

Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET

13/02/2012

Ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30/01/2012

Bydd myfyrwyr talentog yn elwa ar Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor, sy’n cefnogi astudiaethau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, diolch i rodd hael.

Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf

27/01/2012

Ysgoloriaethau gwerth £10,000 ar gael i beirianwyr a gwyddonwyr y dyfodol

Gwneud y dewis cywir o ran gyrfa Gwneud y dewis cywir o ran gyrfa

19/01/2012

Cwrs newydd yn bwriadu gwella cyngor ar gyfer pobl ifanc

Syniadau Mawr Syniadau Mawr

01/03/2011

Arddangos gwyddoniaeth a pheirianneg ym mis Mawrth

Yr Athro John Harries Dyfodol Gwyddoniaeth yng Nghymru

04/02/2011

Dywed cynghorydd gwyddoniaeth Cymru fod angen canolbwyntio ar yr heriau mawr sy’n wynebu gwyddoniaeth yng Nghymru

Molecule structure Ar ba ffurf fydd gwyddoniaeth yng Nghymru yn y dyfodol?

27/01/2011

Darlith i ddatgelu rôl gwyddoniaeth mewn adnewyddu economaidd a chynnydd cymdeithasol

Monmouth pupils Disgyblion o Drefynwy yn cael cip ar y Brifysgol

29/11/2010

Aeth myfyrwyr Lefel Uwch o Sir Fynwy o’r ystafell ddosbarth i’r labordy i gael blas ar brofiad myfyrwyr gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Enjoying an exhibit at the Eisteddfod Ai dyma’r model DNA mwyaf yn y byd?

04/08/2009

Pobl ifanc o Gymru yn ymuno ag arbenigwr prifysgol i ddarganfod rhyfeddodau DNA a cheisio am record byd

Tudalen 1 o 2