Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datganiad am ymchwiliad y Daily Telegraph

02 Gorffennaf 2012

Mae Prifysgol Caerdydd yn ystyried o ddifrif y materion a godwyd yn ymchwiliad y Daily Telegraph. Mae arferion honedig asiantaeth Golden Arrow yn camgyfleu gweithdrefnau derbyn cadarn y Brifysgol. Mae Prifysgol Caerdydd yn ymchwilio i’r honiadau.

Nod y Brifysgol yw denu’r myfyrwyr mwyaf galluog sy’n gallu astudio cyrsiau’r Brifysgol yn llwyddiannus ac elwa arnynt. Nid yw asiantaethau’n gwneud penderfyniadau ynglŷn â derbyn. Prifysgol Caerdydd sy’n gwneud pob penderfyniad am gymhwyster myfyrwyr i astudio cyrsiau’r Brifysgol.

Nid yw nifer y myfyrwyr rhyngwladol sy’n cyflwyno cais i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael unrhyw effaith ar nifer y lleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig/UE. Mae’n bwysig nodi’r ffaith fod cwotâu Llywodraeth Cymru yn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr o’r DU a’r UE a bod prifysgolion yn wynebu cosbau os ydynt yn mynd dros y cwotâu hyn.

Ers blynyddoedd lawer, mae Caerdydd wedi croesawu myfyrwyr rhyngwladol o dros 100 o wledydd. Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gwneud cyfraniad enfawr tuag at ein hamgylchedd dysgu amlddiwylliannol, amrywiol a bywiog. Mae pawb ar ei ennill gan gynnwys ein myfyrwyr brodorol, y ddinas a Chymru.

Dolenni cysylltiedig:

Darllenwch ymateb Prifysgolion y DU