Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Deintyddiaeth

High-impact research ranks among best in UK High-impact research ranks among best in UK

18/12/2014

Dentistry, Healthcare Sciences, Medicine, Optometry and Vision Sciences, and Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ranked fourth in the UK

Health ministers set ‘standard’ to cut violence Health ministers set ‘standard’ to cut violence

25/09/2014

A new ‘standard’ on sharing information to reduce violence is to be adopted across England – thanks to pioneering work by Cardiff University researchers

50 mlynedd yn hyfforddi deintyddion 50 mlynedd yn hyfforddi deintyddion

14/05/2014

Yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn dathlu Jiwbilî Aur

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/2014

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/2014

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/2014

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

From Lab Bench to Greenbench

02/12/2013

Royal Society partnering scheme aims to close the gap between scientists and MPs

Paola Borri Peirianwyr meinweoedd y DU yn ymgynnull yng Nghaerdydd

24/07/2013

Prifysgol Caerdydd yn cynnal cyfarfod 2013 y Gymdeithas Peirianneg Meinweoedd a Chelloedd (TCES)

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Trais a cham-drin domestig Trais a cham-drin domestig

03/12/2012

Ysgolheigion Cymru’n helpu i lunio cynigion deddfwriaethol newydd yng Nghymru

dental student Minister officially opens community dental unit

08/10/2012

School of Dentistry’s second Primary Care Dental Unit officially opens

Nomination success Llwyddiant Enwebu

06/09/2012

Ymchwil y Brifysgol ar y rhestr fer am wobr Times Higher Education

Gwobrwyo rhagoriaeth addysgu Gwobrwyo rhagoriaeth addysgu

27/07/2012

Cydnabod dylanwad rhagorol ar ddysg myfyrwyr

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

TEDxCardiff logo TEDxCardiff partnership

27/04/2012

Watch videos from TEDxCardiff

Clonio celloedd newydd grymus Clonio celloedd newydd grymus

21/03/2012

Gallai’r allwedd i glefydau’r system imiwnedd fod y tu mewn i’r foch

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

19/03/2012

Arddangos y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27/01/2012

Digwyddiad yn arddangos ymchwil bôn-gelloedd arloesol y Brifysgol

Gwella iechyd deintyddol Cymru Gwella iechyd deintyddol Cymru

09/01/2012

Uned addysgu newydd i drin trigolion Cwm Cynon sydd heb ddeintydd

Atal Trais Atal Trais

22/12/2011

Model Caerdydd i’w gyflwyno yn Amsterdam

Tudalen 1 o 3