Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Deintyddiaeth

Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig

18/12/2014

Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, a Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi’u graddio’n bedwerydd gorau yn y Deyrnas Unedig.

Health ministers set ‘standard’ to cut violence Health ministers set ‘standard’ to cut violence

25/09/2014

A new ‘standard’ on sharing information to reduce violence is to be adopted across England – thanks to pioneering work by Cardiff University researchers

50 mlynedd yn hyfforddi deintyddion 50 mlynedd yn hyfforddi deintyddion

14/05/2014

Yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn dathlu Jiwbilî Aur

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/2014

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/2014

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/2014

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

From Lab Bench to Greenbench

02/12/2013

Royal Society partnering scheme aims to close the gap between scientists and MPs

Paola Borri Peirianwyr meinweoedd y DU yn ymgynnull yng Nghaerdydd

24/07/2013

Prifysgol Caerdydd yn cynnal cyfarfod 2013 y Gymdeithas Peirianneg Meinweoedd a Chelloedd (TCES)

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Trais a cham-drin domestig Trais a cham-drin domestig

03/12/2012

Ysgolheigion Cymru’n helpu i lunio cynigion deddfwriaethol newydd yng Nghymru

dental student Minister officially opens community dental unit

08/10/2012

School of Dentistry’s second Primary Care Dental Unit officially opens

Nomination success Llwyddiant Enwebu

06/09/2012

Ymchwil y Brifysgol ar y rhestr fer am wobr Times Higher Education

Gwobrwyo rhagoriaeth addysgu Gwobrwyo rhagoriaeth addysgu

27/07/2012

Cydnabod dylanwad rhagorol ar ddysg myfyrwyr

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

TEDxCardiff logo TEDxCardiff partnership

27/04/2012

Watch videos from TEDxCardiff

Clonio celloedd newydd grymus Clonio celloedd newydd grymus

21/03/2012

Gallai’r allwedd i glefydau’r system imiwnedd fod y tu mewn i’r foch

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

19/03/2012

Arddangos y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27/01/2012

Digwyddiad yn arddangos ymchwil bôn-gelloedd arloesol y Brifysgol

Gwella iechyd deintyddol Cymru Gwella iechyd deintyddol Cymru

09/01/2012

Uned addysgu newydd i drin trigolion Cwm Cynon sydd heb ddeintydd

Atal Trais Atal Trais

22/12/2011

Model Caerdydd i’w gyflwyno yn Amsterdam

Tudalen 1 o 3