Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Ardd Ymchwil 125 yn ennill gwobr Arian

21 Ebrill 2008

Mae Gardd Ymchwil Prifysgol Caerdydd wedi ennill medal arian yn Sioe Flodau Wanwyn y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

Cafodd yr ardd, a gynlluniwyd yn rhan o ddathliadau pen-blwydd y Brifysgol yn 125, ac a agorwyd heddiw ym Mharc Bute, ei disgrifio gan feirniaid y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol fel cysyniad gwych.

Mae’r ardd, a noddwyd gan Bartneriaeth Dewi Sant 2, sy’n cynnwys nifer o blanhigion arbenigol, deunyddiau ac arteffactau, yn cyflwyno cwpwrdd gwydr rhyngweithiol a dychmygus, gan dynnu sylw at ddim ond ychydig o’r ymchwil a’r addysgu amrywiol sy’n digwydd ar draws ysgolion academaidd a chanolfannau ymchwil y Brifysgol.

Mae gan bopeth sy’n cael ei arddangos yn yr ardd gysylltiad â’r Brifysgol, er enghraifft, y planhigion tshili, a ddefnyddir ar gyfer ymchwil i ganser, a phedwar helics dwbl DNA sy’n cynrychioli'r ymchwil genynnol helaeth sy’n digwydd yn nifer o’r Ysgolion. Pethau eraill sy’n cael eu cynnwys yw’r planhigyn Patagonaidd, yr alstromeria, sy’n cael ei astudio yn yr Ysgol Biowyddorau, a’r ardal balmantog sy’n defnyddio concrid sy’n fwy caredig i’r amgylchedd ac sy’n cael ei ddatblygu gan yr Ysgol Beirianneg.
Dywedodd Andrew Emery, swyddog cysylltu’r gymuned ym Mhrifysgol Caerdydd: "Ein gobaith yw bod yr ardd yn cyflwyno rhywbeth ar gyfer pobl o bob oed."

Mae cynaladwyedd amgylcheddol yn thema gref sy’n llifo drwy’r ardd, ac mae Prifysgol Caerdydd yn bwriadu dychwelyd, ailddefnyddio ac ailgylchu pob elfen o’r ardd.

Bydd thema arddwriaethol y Brifysgol yn parhau'r mis hwn, wrth i Adran yr Ystadau groesawu Cynhadledd Swyddogion Garddwriaethol Prifysgolion (22-25 Ebrill). Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad, a gynhelir bob 18 mis, gael ei gynnal yng Nghaerdydd. Bydd yn dod â goruchwylwyr tiroedd, rheolwyr a chydgysylltwyr ynghyd i rannu’r arferion gorau ac i gyfnewid syniadau ar gynnal a chadw a gwella stoc ddaear y prifysgolion.

Tags