Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Diabetes

Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin

10/12/2014

Dos inswlin ar gyfer diabetes math 2 yn gysylltiedig â chynnydd mewn risg o farwolaeth

Can people with type 2 diabetes live longer? Can people with type 2 diabetes live longer?

08/08/2014

Study finds diabetes drug could offer surprising health benefits to non-diabetics

Record rise in insulin use Record rise in insulin use

06/02/2014

Study reveals insulin use to treat type 2 diabetes trebles over 20 years

test tubes Tackling Type 1 diabetes

06/02/2013

University experts lead new vaccine trials

Injection Peryglon iechyd yn gysylltiedig ag inswlin

04/02/2013

Astudiaeth yn canfod y gallai cymryd inswlin i reoli diabetes math 2 roi cleifion mewn ‘mwy o berygl o gymhlethdodau iechyd’.

Delio â diabetes Delio â diabetes

27/04/2012

Academyddion Caerdydd yn ymuno ag astudiaeth driniaeth amlwladol

Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil

17/02/2012

Myfyrwyr meddygol Caerdydd yn siarad tuag at wobr bwysig

Supporting student medical research Supporting student medical research

17/02/2012

New student society aims to boost research by medical students

Sgrinio’r chwarennau thyroid yn ystod beichiogrwydd Sgrinio’r chwarennau thyroid yn ystod beichiogrwydd

09/02/2012

Sgrinio’r chwarennau thyroid cyn geni yn methu gwella’r cyniferydd deallusrwydd [IQ] mewn plant 3 oed

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes ‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16/01/2012

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn gweld bod celloedd T ffyrnig yn anfwriadol yn dinistrio’r celloedd sy’n cynhyrchu inswlin

Rheoli risgiau meddygol Rheoli risgiau meddygol

12/12/2011

Cwrs newydd i’r diwydiant yswiriant

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Taste of Medicine for insurers Taste of Medicine for insurers

06/10/2011

New training on managing medical risk