Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newyddion 24 awr

22 Gorffennaf 2010

a remote control

Mae sianeli newyddion 24 awr wedi gorfodi darlledwyr i ymdrin â mwy o straeon newyddion yn fyw ac wrth iddynt ddigwydd, ar draul dadansoddi a chynnwys, gan ffafrio delweddau. Mae hyn yn ôl llyfr newydd gan ddau academydd yn y Brifysgol.

Mae The Rise of 24-Hour News Television: Global Perspectives, wedi’i olygu gan Dr. Stephen Cushion a’r Athro Justin Lewis o Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd yn ymdrin â chyflwr newyddion 24 awr ar y teledu dros bedwar ban byd yn dilyn 30ain pen-blwydd lansio CNN.

Mae’r llyfr yn awgrymu bod sianeli newyddion pwrpasol wedi cael cryn effaith ar sut y caiff newyddiaduraeth ddarlledu ei darparu. A yw sianeli newyddion 24 awr ar y teledu wedi bod yn dda i newyddiaduraeth a democratiaeth? Mae’r llyfr, sy’n adolygu llawer o ranbarthau’r byd, yn rhoi darlun cymysg.

"Mewn rhai achosion - er enghraifft yn y Byd Arabaidd - mae sianeli newyddion 24 awr wedi darparu ystod ehangach o wybodaeth nag o’r blaen. Mewn achosion eraill - er enghraifft yn UDA a’r DU - mae sianeli newyddion parhaus wedi gorfodi darlledwyr i ymdrin â mwy o straeon byw a straeon wrth iddynt ddigwydd ar draul darparu mwy o ddadansoddi a chynnwys," meddai Dr Stephen Cushion a’r Athro Justin Lewis yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

"Er gwell neu er gwaeth, mae sianeli newyddion 24 awr ar y teledu wedi gwneud eu marc ar y diwydiant newyddiaduraeth. Er y dywedir yn aml ein bod yn byw mewn diwylliant newyddion 24 awr - gyda gwleidyddion, yn enwedig, yn prysur ymateb i newyddion - rhoddwyd llai o sylw i sut mae newyddiaduraeth ei hun wedi newid neu’r hyn y mae cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl bellach gan newyddion ar y teledu".

Mae’r llyfr yn edrych yn fanwl ar genre sianeli newyddion parhaus ar y teledu mewn rhanbarthau allweddol yn y byd. Mae’n archwilio’r ffyrdd amrywiol y mae sianeli newyddion 24 awr wedi ail-lunio genre’r newyddion, ac mewn ystyr ehangach, ar yr effaith maent yn ei chael ar ddemocratiaeth ei hun. Mewn un pennod am y gydberthynas gystadleuol rhwng Sky News a Sianel Newyddion BBC, mae’r llyfr yn awgrymu:

"Mae’r ras i fod yn sianel newyddion fwyaf poblogaidd Prydain wedi hybu nid yn unig gynnydd ym mhrosesau adrodd am eitemau newyddion wrth iddynt ddigwydd, ond newid golygyddol o ran y ffordd yr adroddir ar ddigwyddiadau’n fyw. Mae effaith newyddion parhaus wedi symud newyddiaduraeth o gyfleu gwybodaeth ffeithiol i roi darlun byw, wrth iddo ddigwydd. Mae hyn yn codi llawer o gwestiynau am bwrpas newyddiaduraeth yn oes newyddion 24 awr."

Cyhoeddwyd The Rise of 24-Hour News Television: Global Perspectives gan Peter Lang ac mae ar gael i’w brynu nawr.