Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddsoddi £2.5M i hybu ymchwil yn iechyd y cyhoedd

22 Ebrill 2008

echyd y cyhoedd a chloriannu gofal iechyd sydd ar fin elwa yn sgil penodiad ymchwil newydd o bwys sy’n deillio o bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a’r buddsoddwr, Mr Gerard Walsh.

Mae’r Brifysgol wedi dechrau chwilio ledled y byd am academydd blaenllaw ar gyfer Cadair Cochrane yn Iechyd y Cyhoedd, sef swydd i Athro a fydd yn cael effaith ar y polisi cenedlaethol a rhyngwladol ar ofal iechyd ac iechyd y cyhoedd.

Mae’r fenter hon, i sefydlu’r swydd gyntaf i Athro Cochrane mewn prifysgol yn y DU, yn adlewyrchu cysylltiadau cryf Prifysgol Caerdydd ag Archie Cochrane, a fu’n gweithio yn rhagflaenydd Ysgol Meddygaeth Caerdydd ac a wnaeth lawer o’i waith ymchwil arloesol yng Nghymoedd y De.

Mae sicrhau’r cyllid ar gyfer y Gadair yn un o’r uchafbwyntiau yn y flwyddyn y mae’r Brifysgol yn dathlu ei Phen-blwydd yn 125 oed. Mae llyfrgell y Brifysgol eisoes yn cadw Archif Cochrane - sy’n gofnod cynhwysfawr o fywyd, gwaith a champau dyn y bernir ei fod yn un o arloeswyr meddygaeth fodern, o gofio bod ei waith wedi cael dylanwad byd-eang.

Bydd y rôl arweiniol hon yn gwneud cyfraniad arwyddocaol at Brifysgol Caerdydd ac at gynlluniau Llywodraeth y Cynulliad i greu gallu amlddisgyblaeth o’r radd flaenaf yn y byd i wneud gwaith ymchwil yn iechyd y cyhoedd a chloriannu gofal iechyd.

Mae’r Gadair yn deillio o gontract ymchwil £2.5M sy’n ariannu’r swydd allweddol mewn strategaeth amlddisgyblaeth ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghaerdydd. Prif ffocws y rôl fydd cyflawni a hybu ymchwil sy’n hwyluso, yn bwydo ac yn hybu iechyd a lles y gymdeithas, a hynny er mwyn lleihau anabledd a salwch. Rhagwelir y bydd gan y sawl a benodir gydnabyddiaeth ryngwladol mewn maes sy’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd, ac y bydd yn gweithio gyda staff yn yr Ysgolion Meddygaeth, Gwyddorau Cymdeithasol a Deintyddiaeth yn y Brifysgol, i ddarparu ymagwedd at iechyd y cyhoedd a fydd yn drylwyr ac wedi’i seilio ar dystiolaeth.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, y Dr David Grant: "Mae Cadair Cochrane yn Iechyd y Cyhoedd yn adlewyrchu ymrwymiad Caerdydd a’i gweledigaeth y dylai fod yn un o brifysgolion blaenllaw’r byd, sy’n dilyn gwaith ymchwil lle mae themâu traws-ddisgyblaeth yn hwyluso gwaith ymchwil sy’n gosod yr agenda."

Dywedodd Mr Walsh, "Gan barhau yn ysbryd Archie Cochrane, mae Prifysgol Caerdydd wedi rhagori o ran ymestyn ffiniau gwaith ymchwilio a dysgu. Rydyn ni’n falch o fod yn bartner i Brifysgol Caerdydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith a gafodd ei arloesi yn wreiddiol gan Archie Cochrane.

"Mae angen newid cymdeithasol ac mae angen rhoi sylw i anghydraddoldebau iechyd yn y gymdeithas. Bydd Cadair Cochrane ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael effaith sylweddol iawn ar yr heriau pwysig hyn sy’n ein hwynebu ni heddiw."