Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Penodiadau

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09/01/2014

Dewis yr Athro Derek Gallen i arwain corff proffesiynol ar gyfer athrawon clinigol

Deon Meddygaeth Newydd Deon Meddygaeth Newydd

02/01/2014

Yr Athro John Bligh yn cymryd yr awenau yn yr Ysgol Meddygaeth

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/2014

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

New professorial role first for Wales New professorial role first for Wales

15/11/2013

Lecturer appointed to new role in Clinical Nursing Practice Research at Florence Nightingale Foundation

Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

26/09/2013

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn penodi Cyfarwyddwr newydd

Yr Athro Colin Riordan Is-Ganghellor newydd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

12/07/2011

Yr Athro Colin Riordan fydd Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd

Sgiliau clinigol o safon fyd-eang Sgiliau clinigol o safon fyd-eang

23/02/2011

Penodi’r Athro Paul Bradley yn Gyfarwyddwr Sgiliau Clinigol ac Efelychu yn y Brifysgol

Honour for Chief Nursing Officer Honour for Chief Nursing Officer

08/02/2011

Honorary Visiting Professorship to boost nursing education in Wales

Swydd Cynghori Busnes i Ddeon Swydd Cynghori Busnes i Ddeon

07/02/2011

Pennaeth Ysgol Fusnes Caerdydd ymhlith arweinwyr busnes sydd wedi’u penodi gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Ole Petersen Cydweithredu â Tsieina

20/01/2011

Cyfarwyddwr y Biowyddorau yn cryfhau cysylltiadau â Tsieina

Professor Gareth Rees Cyfarwyddwr newydd i Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru

12/10/2010

Penodi’r Athro Gareth Rees i arwain y sefydliad

Athro Karen Holford Cyfarwyddwr Newydd i Ysgol Peirianneg Caerdydd

26/08/2010

Mae’r Athro Karen Holford am arwain ysgol peirianneg bennaf y DU

Professor Mike Lewis Yr Ysgol Ddeintyddol yn penodi deon newydd

30/07/2010

Deon newydd i arwain llwyddiant Ysgol Ddeintyddol Caerdydd i’r dyfodol

Professor Elizabeth Treasure Y Brifysgol yn penodi Dirprwy Is-Ganghellor newydd

30/07/2010

Yr Athro Elizabeth Treasure yn derbyn swydd newydd

Professor Aylward CB Arwain Iechyd y Cyhoedd

06/06/2009

Penodi’r Athro Mansel Aylward CB yn Gadeirydd Iechyd y Cyhoedd Cymru

Professor Paul Morgan Deon Meddygaeth Newydd

06/04/2009

Apwyntio’r Athro Paul Morgan yn Ddeon Meddygaeth y Brifysgol

Severnside Alliance for Translational Research (SARTRE) Datblygu cymhwyso ymchwil

20/03/2009

Cyhoeddi cyfarwyddwr ar gyfer partneriaeth Caerdydd-Bryste unigryw

Professor Susan Leekam Cymru ar flaen y gad mewn ymchwil i awtistiaeth

29/01/2009

Cadair Prifysgol Newydd fel rhan o strategaeth genedlaethol

Dr Jonathon Gray Y cyntaf ym maes gofal iechyd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

09/01/2009

Dr Jonathon Gray yn cael ei benodi yn Gadeirydd Gwella Gofal Iechyd