Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cadwraeth

Splatter map Helpwch fywyd gwyllt yn y DU – byddwch yn ‘Sbotiwr Anifeiliaid Marw’

07/08/2013

Arolwg cyntaf o’i fath yn y DU o fywyd gwyllt sy’n cael eu lladd ar y ffordd

Cheeky long-tailed macaque Delweddau o fywyd gwyllt a dynnwyd gan ‘Drapiau Camera’ o goedwig ym Malaysia

10/09/2012

Cyfle i weld delweddau o dynnwyd yng Nghanolfan Maes Danau Girang (DGFC)

Dirywiad yn nifer y mwncïod trwynog Dirywiad yn nifer y mwncïod trwynog

20/02/2012

Mae ymchwilwyr yn rhagweld dirywiad ym mhoblogaeth y mwncïod trwynog

Cynefin eliffantod yn chwalu yn Borneo Cynefin eliffantod yn chwalu yn Borneo

13/02/2012

Mae astudiaeth yn dangos yr ornest dros diriogaeth ac adnoddau.

Krik Amddiffyn primatiaid

28/07/2011

Mentrau cadwraeth newydd wedi’u lansio ym Morneo

crocodile Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30/06/2011

Rhaglen dagio newydd trwy gyfrwng lloeren yng Nghanolfan Maes Danau Girang

Professor Ormerod For love, not money

22/06/2011

Cardiff ecologist celebrated for conservation research

Banteng Ar drywydd Banteng yn Borneo

14/06/2011

Ymchwilwyr yn gobeithio diogelu gwartheg gwyllt sydd mewn perygl

Myfyriwr o Gaerdydd ar fin byw fel epa Myfyriwr o Gaerdydd ar fin byw fel epa

11/03/2011

Myfyriwr y Biowyddorau yn byw fel gorila mewn sw i godi arian i helpu cadwraeth

Long-tailed macaque Coridorau coedwig yn hanfodol i goedwigaeth

10/02/2011

Rhaglen gamerâu yn cynnig cipolwg newydd

The presentation of the Plowden Medal Medal Plowden

23/12/2010

Gwobr am waith cadwraeth archaeolegol o bwys

Young conservator Gwarchodwr ifanc

07/12/2010

Rheoli ôl troed carbon casgliadau mewn amgueddfeydd

Llamhidyddion di-asgell mewn perygl Llamhidyddion di-asgell mewn perygl

13/07/2010

Mae ymchwil yn datgelu bod y rhywogaeth mewn mwy o berygl nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Diogelu’n treftadaeth Diogelu’n treftadaeth

19/05/2010

Prosiect amlddisgyblaethol yn ceisio chwyldroi’r diogelu ar haearn treftadaeth

Pontio’r bwlch Pontio’r bwlch

06/05/2010

Pontydd rhaff yn cynnig gobaith i orang-wtangod ynysig

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/2010

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/2010

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

Students Chris Wilkins and Laura O’Mahony conserving the chandelier Gwarchod canhwyllyr

29/05/2009

Adnewyddwyd canhwyllyr prin a’i ddychwelyd i’w gartref yng Nghanolbarth Cymru

Bornean elephant Canolfan astudio maes bioamrywiaeth Borneo yn agor

23/08/2008

Mae canolfan astudio maes yn jyngl Borneo bellach yn weithredol, gydag ymchwilwyr a myfyrwyr o Ysgol y Biowyddorau yn ymgymryd ag astudiaethau bywyd gwyllt yn yr ardal gyfagos.

Giant panda Genom y Panda Mawr i gael ei gofnodi

03/04/2008

Gweinidog yn agor adnoddau ymchwil newydd er mwyn mynd i’r afael â chadwraeth byd-eang.

Tudalen 1 o 2