Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Prif Weinidog

Blwyddyn y Ddraig Blwyddyn y Ddraig

25/01/2012

Dathliadau mawreddog y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/2011

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET

18/02/2011

Sganiwr technoleg-uwch yn hwb i gleifion, ymchwil a datblygu economaidd

New home for Cancer Genetics Cartref newydd ar gyfer Geneteg Canser

02/12/2010

Prif Weinidog yn agor adeilad blaenllaw newydd

Rt Hon Carwyn Jones AM Gwefan yn rhannu hanesion cleifion ynglŷn â chanser

26/11/2010

Mae cleifion Cymreig wedi cofnodi eu hanesion personol am ganser ar gyfer gwefan unigryw sydd â'r bwriad o helpu pobl sy'n poeni y gallent fod mewn perygl o etifeddu canser.

First Minister Carwyn Jones, Annest Wiliam, Dr Claire Connolly and Professor Angela V John Lansio nofel Gymreig-Gwyddelig Allweddol

28/09/2010

Y Prif Weinidog yn dod i lansiad ailgyhoeddi gwaith pwysig

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

Etholiad Carwyn Jones Etholiad Carwyn Jones

04/12/2009

Yr Is-Ganghellor yn arwain llongyfarchiadau’r Brifysgol

Yr Uned Ddysgu Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru yn agor Yr Uned Ddysgu Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru yn agor

20/10/2009

Agorwyd yr uned newydd gan Brif Weinidog Cymru

Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod

04/09/2009

Prif Weinidog yn croesawu ymchwil ‘o safon fyd-eang’ gan y Brifysgol

First Minister Rhodri Morgan AM Cymru ac Ewrop

07/05/2009

Prif Weinidog yn cyflwyno dogfen strategaeth Ewropeaidd allweddol

L-r Professor Steve Tomlinson, Provost, Cardiff University, Vice-Chancellor Dr David Grant, Sir Iain Chalmers, Jane Hutt AM, and Professor Max Blythe. Canmlwyddiant Cochrane

29/04/2009

Llyfr ac arddangosfa canmlwyddiant yn nodi etifeddiaeth feddygol

Varsity logo 2009 Sporting showdown

20/04/2009

Welsh Boat Race signals start of Varsity 2009

Cofio Archie Cofio Archie

01/12/2008

Daeth darlun cyfareddol a chymhleth o’r Athro Archie Cochrane i’r amlwg wrth i feddygon, haneswyr, gwleidyddion amlwg a chyn-gydweithwyr ymgasglu yn y Brifysgol i gofio un o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes gofal iechyd.

Boost for dentists’ training in Wales Boost for dentists’ training in Wales

27/10/2008

Gleaming new facility for dental health professionals

Turf cut on new Education Centre Turf cut on new Education Centre

27/10/2008

Three anniversaries celebrated with NHS partners

Rhodri Morgan nrhydeddu “un o epidemologwyr mwyaf y byd”

09/05/2008

Y Prif Weinidog yn croesawu Cadair Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus

First Minister Rhodri Morgan presents Mrs Pam Jones with a commemorative cartoon UK Biobank reaches landmark figure in Wales

17/04/2008

100,000th participant joins medical project to improve the health of future generations