Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Institute of Medical Genetics

University helps develop rare disease plan for Wales University helps develop rare disease plan for Wales

28/02/2014

Partnership between NHS and academia helps deliver Wales Rare Disease Plan

Asesu risg canser Asesu risg canser

23/12/2013

Model newydd yn helpu i wella’r broses o nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl o gael canser y coluddyn

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/2011

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Anrhydeddu Menywod Asiaidd Cymru Anrhydeddu Menywod Asiaidd Cymru

11/11/2011

Athro’n arloesi gyda gwobrau newydd sy’n cydnabod cyfraniad menywod Asiaidd

Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad

01/04/2011

Athro o Brifysgol Caerdydd ar restr fer y gwobrau pwysig

New home for Cancer Genetics Cartref newydd ar gyfer Geneteg Canser

02/12/2010

Prif Weinidog yn agor adeilad blaenllaw newydd

Chris Smith Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09/11/2010

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

“Enw cenedlaethol a rhyngwladol sy’n dod i’r amlwg” “Enw cenedlaethol a rhyngwladol sy’n dod i’r amlwg”

13/10/2009

Dyfarniad ar gyfer cynnydd Dr Mark Davies ar therapi syndrom tiwmorau

Cancer cells Cynhadledd genedlaethol yn trafod gofal ac ymchwil canser yng Nghymru

30/04/2008

Cymuned ymchwil canser yn arddangos ymchwil o’r radd flaenaf

Professor Julian Sampson Genetic breakthrough offers promise in tackling kidney tumours

10/01/2008

New tests on Easter Island chemical

Fighting genetic disease

26/02/2007

New appointment further strengthens Cardiff’s genetic expertise