Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Lewcemia

Prawf newydd yn rhagfynegi cyfnod goroesi cleifion canser y gwaed Prawf newydd yn rhagfynegi cyfnod goroesi cleifion canser y gwaed

08/07/2014

Gallai darganfyddiadau ddylanwadu ar ddatblygiad prawf prognostig ar gyfer mathau eraill o ganser

Pennawd: Yr Athro Alan Burnett, yr Ysgol Feddygaeth Triniaeth lewcemia well

12/11/2012

Treial cyffur sy’n gallu gwahaniaethu rhwng celloedd iach a chelloedd canser yn gwella goroesiad ymhlith cleifion hŷn

Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu

22/02/2011

Ymchwil newydd i driniaeth lewcemia

Dr Duncan Baird “Stopwats” y Gell Doredig

16/06/2010

Gallai darganfyddiad arwain at brawf gwaed newydd ar gyfer Lewcemia

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/2010

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Dr Saman Hewamana receiving the Hamblin Prize from Professor Pettitt, Chairman of the UK CLL Forum Gwyddonydd glinigydd o Gaerdydd yn ennill gwobr genedlaethol

03/04/2009

Cymrawd Clinigol yn cael ei anrhydeddu am ymchwil i CLL

Chronic lymphocytic leukaemia cells Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn treialon clinigol yn sgil darganfod cyffur

21/01/2009

Y darganfyddiad diweddaraf gan ymchwil parhaus yr Ysgol Feddygaeth i lewcemia lymffosytig cronig

Chronic lymphocytic leukaemia cells Study reveals genetic links to common form of leukaemia

04/09/2008

Collaborative study finds first evidence of genetic susceptibility to disease

Dr Chris Pepper Cardiff scientists develop new understanding of common blood cancer

19/07/2008

Another step towards better treatment for chronic lymphocytic leukaemia