Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Fferylliaeth

Learned Society of Wales

07/05/2014

15 members of staff elected as Fellows

Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau

07/12/2012

‘Ceffylau blaen’ gwyddoniaeth fferyllol yn dod ynghyd er mwyn cyflwyno a thargedu cyffuriau’n well

Chwilio am fêl i drechu arch-fygiau Chwilio am fêl i drechu arch-fygiau

18/10/2012

Ymchwilwyr yn gofyn eto am gymorth i frwydro yn erbyn MRSA

Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau

27/09/2012

Mae TRAIL therapiwtig posibl yn erbyn canser y fron yn ‘ymddatod’ (ar y dde) ‘sfferau tiwmor’ canser y fron (ar y chwith) a dyfwyd yn y labordy.

Datblygu brechlyn rhag anthracs Datblygu brechlyn rhag anthracs

17/09/2012

Cydweithredu ymhlith NATO yn ceisio atal bygythiad biofrawychiaeth

Astudiaeth myfyriwr ar de yn ennill gwobr Astudiaeth myfyriwr ar de yn ennill gwobr

18/07/2012

Ymchwil ar arch-fyg yn plesio KESS

drug compound Arloesedd Busnes

26/06/2012

Darganfyddiad cyffur yn cael ei gydnabod oherwydd ei fanteision i ofal iechyd, masnach a’r economi

Gwobr Ysbrydoli Cymru Gwobr Ysbrydoli Cymru

15/06/2012

Mae arbenigwr yn y Brifysgol ar ddarganfod cyffuriau wedi derbyn cydnabyddiaeth gyda Gwobr Ysbrydoli Cymru.

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

19/03/2012

Arddangos y wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27/01/2012

Digwyddiad yn arddangos ymchwil bôn-gelloedd arloesol y Brifysgol

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/2012

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

honey Gallai mêl cartref frwydro yn erbyn arch-fygiau

13/06/2011

Gall fod mai gan wenwynwyr yn eu gerddi cefn y mae’r allwedd i driniaethau newydd yn erbyn arch-fygiau

Phil Routledge Cydnabod rhagoriaeth feddygol

19/05/2011

Yr Athro Philip Routledge yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus RCGP

Professor Anthony Campbell Bywyd mewn meddygaeth

12/05/2011

Dathlu gyrfa’r Athro Anthony Campbell dros 40 mlynedd mewn meddygaeth

Professor McGuigan's team Cam posibl ymlaen i gyffur ar gyfer trin hepatitis C

01/04/2011

Arbrawf cychwynnol llwyddiannus ar gyfer INX-189, wedi’i gyfosod yn wreiddiol yng Nghaerdydd

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

17/03/2011

Myfyrwyr Safon Uwch yn dod o hyd i’r wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth

Gwyddoniaeth Fentrus Gwyddoniaeth Fentrus

24/01/2011

Arweinwyr busnes yn cynghori ymchwilwyr ynglŷn â rhoi meddyginiaeth ar waith

FV-100 comparison graphic Carreg filltir cyffur i drin yr eryr

16/12/2010

Cyffur wedi’i ddatblygu yng Nghaerdydd yn cwblhau’r ail gymal o dreial ar bobl

Monmouth pupils Disgyblion o Drefynwy yn cael cip ar y Brifysgol

29/11/2010

Aeth myfyrwyr Lefel Uwch o Sir Fynwy o’r ystafell ddosbarth i’r labordy i gael blas ar brofiad myfyrwyr gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Professor Chris Wood Gwneud arian a darganfod meddyginiaethau newydd

26/11/2010

Mae tri o enwau blaenllaw'r diwydiant fferyllol yn dod i Gaerdydd i rannu eu harbenigedd ym maes troi datblygiadau gwyddonol allweddol yn fentrau busnes llwyddiannus.

Tudalen 1 o 3