Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Iechyd cyhoeddus

health Challenge Wales logo Seminar focuses on university as a setting for health improvement

18/03/2013

20th seminar in Health Challenge Wales series

Couple walking Does Wales need a public health bill?

19/02/2013

Cardiff social scientist offers his views

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/2013

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Honorary Fellowship for public health collaboration Honorary Fellowship for public health collaboration

03/05/2012

Award recognises partnership with leading Hong Kong academic

Osgoi adennill pwysau a gollwyd Osgoi adennill pwysau a gollwyd

27/02/2012

Astudiaeth newydd yn anelu at helpu pobl sy’n colli pwysau i beidio â’i adennill

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/2011

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’

stopping smoking Targedu arddegwyr mewn rhaglen gwrthysmysgu arloesol Prifysgolion ar y cyd yn ymledu menter iechyd cyhoeddus

12/10/2010

Mae myfyrwyr o ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn cael eu cofrestru ar raglen arloesol a fydd â’r nod o dorri cyfraddau ymysgu ymhlith pobl yn eu harddegau ledled y DU.

Professor Stephen Palmer Cadair Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus

01/07/2010

Penodwyd yr Athro Stephen Palmer i Gadair Cochrane gyntaf mewn Epidemioleg ac Iechyd Cyhoeddus y Brifysgol.

Silhoette of woman seeing larger figure in mirror Eating disorders and gossip magazine link

21/06/2010

Reading celebrity gossip magazines can encourage eating disorders in teens

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/2010

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Young people paint a picture of health Young people paint a picture of health

17/03/2010

DECIPHer Picture of Health project showcased

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/2010

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/2009

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Dr Rachel Iredale Torrwch yr amser aros am brofion genetig ar gyfer canser

08/12/2009

Un o arbenigwyr y Brifysgol yn galw am fwy o fuddsoddi mewn profion genetig

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25/11/2009

Astudiaeth HELP gwerth £1m yn bwriadu cymedroli magu pwysau yn ystod beichiogrwydd

Motivating healthier lifestyles Motivating healthier lifestyles

02/11/2009

Leading motivational method comes under University spotlight

Photograph of someone breaking a cigarette in half Evaluating the impact of the smoking ban

04/07/2009

Seminar to address findings and future directions for policy in Wales

Professor Aylward CB Arwain Iechyd y Cyhoedd

06/06/2009

Penodi’r Athro Mansel Aylward CB yn Gadeirydd Iechyd y Cyhoedd Cymru

The DECIPHer team: Professor Ronan Lyons, Professor Laurence Moore and Professor Rona Campbell Caerdydd yn arwain canolfan ryngddisgyblaethol

13/05/2009

Y Brifysgol yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth £5m newydd

Cardiff researchers lead successful bid for £4m government contract

06/11/2008

Government’s Family Nurse Partnership Programme in England focus of four year Cardiff-led trial

Tudalen 1 o 2