Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Bon-gell

Herwgipiad Canser Herwgipiad Canser

18/07/2013

Gallai mewnwelediadau newydd i fôn-gelloedd fod â’r allwedd i therapïau canser y fron

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/2011

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25/11/2011

Arloeswr canser y fron yn ymuno â Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu

23/02/2011

Gallai nanoronyn newydd fonitro cynnydd triniaeth i’r cefn

Cell patterns Torri tir newydd wrth ddeall datblygiad celloedd

30/06/2010

Ysgol y Biowyddorau’n cydweithio mewn darganfyddiad rhyngwladol

Cancer cell surviving attempts to kill them Fighting cancer

23/06/2010

Flash of light helps target cancer cells

Professor Sir Martin Evans Datblygiadau Gwyddonol Allweddol

18/06/2010

Llywydd y Brifysgol yn cael ei enwi yn y deg darganfyddiad academaidd pwysicaf

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/2009

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Professor Sir Martin Evans Explaining stem cells

26/06/2009

Professor Sir Martin Evans to deliver public lecture

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/2008

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’ Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’

10/12/2008

Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd yn cyfarfod buddiolwyr ei ymchwil.

Nobel innovation Nobel innovation

31/10/2008

Sir Martin Evans recognised in Economist Innovation Awards 2008

Dr Arwyn Tomos Jones Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd yn traddodi prif ddarlith wyddonol yr Eisteddfod

09/08/2008

Bôn-gelloedd – y wyddoniaeth a’r cyfyng-gyngor moesegol