Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Universities Police Science Institute (UPSI)

Where next for policing in Wales? Where next for policing in Wales?

18/02/2015

Politicians and University academics discuss future of policing in Wales

Dysgu o effeithiau cymunedol llofruddiaeth Lee Rigby Dysgu o effeithiau cymunedol llofruddiaeth Lee Rigby

25/11/2014

Ymchwil sy’n ceisio canfod ffyrdd o reoli canlyniadau terfysgaeth yn well

Olrhain barn y cyhoedd Olrhain barn y cyhoedd

05/12/2013

Astudiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol yn archwilio effaith llofruddiaeth y Ffiwsilwr Lee Rigby ar y gymuned

Improving community policing Improving community policing

22/05/2013

Recognition for research which prompted major drug operation and has changed policing

Heddlu Amnewid gorsafoedd heddlu am ‘gop mewn siop’

29/04/2013

Adroddiad newydd yn galw am roi gorsafoedd heddlu mewn siopau’r stryd fawr er mwyn annog y cyhoedd i adrodd am droseddau

Policeman Antisocial behaviour

04/04/2013

UK’s most comprehensive analysis identifies how to better protect victims

Amlygu gwaith arloesol Amlygu gwaith arloesol

14/09/2012

Cydnabyddiaeth i bartneriaeth Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu gyda Heddlu De Cymru

Rhagweld anhrefn cyhoeddus Rhagweld anhrefn cyhoeddus

22/12/2011

Arferion presennol yr heddlu yn fregus

police Llygredig a dryslyd?

25/08/2011

Cyfarwyddwr Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn dadansoddi ymateb yr heddlu i hacio a therfysg

Prof Innes Hacio ffonau a’r heddlu

19/07/2011

Cyfarwyddwr UPSI yn rhybuddio ynghylch cythrwfl mewn plismona yn y dyfodol

Dyfodol plismona Dyfodol plismona

17/06/2011

Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref yn cael tystiolaeth gan arbenigwyr o Gaerdydd

Police in uniform Ymchwil newydd yn awgrymu fod cymunedau Mwslimaidd yn croesawu ymgysylltu

11/04/2011

Adroddiad Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion

judge's gavel Canolfan Cymru Gyfan i helpu i bennu ffurf polisi Lansio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol newydd sy'n cysylltu prifysgolion ar draws Cymru

26/11/2010

Mae Caerdydd wedi ymuno â chwe phrifysgol arall ar draws Cymru i ffurfio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Professor Martin Innes Heddlua ymddygiad gwrthgymdeithasol

23/09/2010

Mae arbenigwyr heddlua’r Brifysgol yn galw am ailfeddwl mawr ar y ffordd mae’r heddlu yn ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

Thousands of police jobs at risk Thousands of police jobs at risk

16/07/2010

Honorary Senior Research Fellow analyses Government spending

Rhybudd ynghylch toriadau’r heddlu Rhybudd ynghylch toriadau’r heddlu

13/07/2010

Gallai toriadau niweidio ‘lles economaidd a chymdeithasol cymunedau Cymreig’

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

11/03/2010

Cymorth gan yr Athro Martin Innes i wella ymateb yr Heddlu i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol

Scene of Crime Officer at work Crime and policing go under the spotlight

27/06/2009

International players in field of criminology speak at Cardiff conference

Leading criminologist to head new institute

27/03/2007

An international expert in the field of criminology has been appointed to lead the first institute in England and Wales dedicated to addressing issues facing modern police forces.