Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynorthwyo meddyliau mwyaf disglair Cymru Cynorthwyo meddyliau mwyaf disglair Cymru

12/11/2012

Crwsibl Cymru yn derbyn hwb ariannol

Chwalu Rhwystrau Chwalu Rhwystrau

22/10/2012

Yn ysbrydoli ac yn cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal i fynd i addysg uwch

Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

24/09/2012

Penodi Cyfarwyddwr o’r Brifysgol yn brif was sifil

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/2012

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Athro Anrhydeddus yn bwrw golwg dros ddatganoli Athro Anrhydeddus yn bwrw golwg dros ddatganoli

14/10/2011

Paul Silk i arwain comisiwn sy’n ystyried datganoli pwerau cyllidol i Gymru

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/2011

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

11/10/2011

Dadansoddiad o’r pleidleisio yn codi cwestiynau ar gyfer yr holl bleidiau

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen

22/09/2011

WISERD yn ennill £1 MILIWN i werthuso “un o’r polisïau addysgol pwysicaf ers datganoli yng Nghymru”

Lorraine Whitmarsh Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05/07/2011

Ysgolhair o Gaerdydd yn ymuno â Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Logo Caerdydd yn ymuno ag EADS a Llywodraeth Cymru i yrru arloesedd technolegol yn ei flaen

15/06/2011

Bydd y cwmni cyfyngedig ddim er elw newydd hwn yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil a thechnoleg

A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw? A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw?

07/04/2011

Darlith gyhoeddus yn gofyn a yw lleoliad yn effeithio ar ymddygiad

Seeing how it's done Gweld y gwaith

14/12/2010

Cyfle i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd weld sut mae’r Ganolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig yn newid bywydau

Joy Head, new Information Literacy Development Officer for Wales Gwybodaeth newydd am brosiect llythrennedd

18/08/2010

Y Gwasanaethau Gwybodaeth yn sefydlu fframwaith cenedlaethol i Gymru

Two boxers Y Llwybr i 2012

17/08/2010

Gwersyll hyfforddi paffio Olympaidd i’w gynnal yn y Brifysgol

Person reading a book Dysgwyr yn cael dweud eu dweud

04/08/2010

Cyfle i ddysgwyr ddylanwadu ar ddyfodol y Gymraeg yng Nghymru

Students studying together Ysgolion haf yng Nghaerdydd yn helpu Cymru i bontio’r bwlch sgiliau

28/07/2010

Annog disgyblion i anelu at yrfaoedd proffesiynol

Arch-gyfrifiadura Arch-gyfrifiadura

12/07/2010

Cynllun gwerth £40M ar gyfer cydweithredu rhwng prifysgolion yn cynnig technoleg gyfrifiadura arloesol i fusnesau

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

Tree in hands Caerdydd ymhlith y cyntaf i ymuno ag Un Blaned

28/05/2010

Gweinidog yn annog eraill i ddilyn esiampl y Brifysgol

Left to right, Professor Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths and Professor Alan Clarke Ymweliad yn creu argraff dda ar y Gweinidog Gwyddoniaeth

22/05/2010

Lesley Griffiths yn astudio gwaith sy’n mynd i’r afael â chanser.

Tudalen 1 o 3