Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Canolfan Llywodraethu Cymru

Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif

29/05/2014

Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yn rhoi araith ar ‘Ymgysylltu â gwleidyddiaeth a gwirfoddoli yn yr 21ain ganrif’

National identity plays a key role in voters’ views on Europe National identity plays a key role in voters’ views on Europe

29/04/2014

UKIP electoral appeal is stronger in England than in Scotland or Wales

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09/08/2013

Pleidleiswyr ifanc “ddim yn gwybod” o hyd am ddatganoli degawd a hanner yn ddiweddarach

Richard Wyn Jones Y ‘Blaid Ffasgaidd’ yng Nghymru?

08/08/2013

Llyfr newydd sy’n rhoi prawf ar y cyhuddiad bod Plaid Cymru wedi cydymdeimlo â ffasgaeth

Prof Roger Scully Arolwg barn newydd yn dangos bod Llafur ar y ffordd i fuddugoliaeth Etholiadol yng Nghymru

23/07/2013

Asesiad diwedd tymor o sefyllfa’r pleidiau yng Nghymru

Secretary of State Cymru yn yr Undeb Barhaus

25/06/2013

Mae’r model datganoli presennol yn iawn ar gyfer Cymru, meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru

ballot box and flag New research finds UKIP is becoming patriotic party of England

03/05/2013

Future of England survey charts the strengthening of English identity, but also its politicisation

Casgliadau McKay Casgliadau McKay

25/03/2013

Ymchwilwyr o Gymru a’r Alban yn helpu i roi llais i Loegr

Y Dirprwy Brif Weinidog yn cyflwyno Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2012 Y Dirprwy Brif Weinidog yn cyflwyno Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2012

15/06/2012

The UK Deputy Prime Minister and Liberal Democrat Leader has presented his views on the future of Welsh devolution during a lecture in Cardiff this week.

flag Araith Milliband yn Amlygu Materion sy’n gysylltiedig ag Ymchwil Prifysgol Caerdydd

15/06/2012

Unwaith eto, mae adroddiad gan Ganolfan Llywodraethu Cymru o dan y chwyddwydr ar ôl araith Arweinydd y Blaid Lafur, Ed Milliband, ar hunaniaeth genedlaethol yn y Royal Festival Hall.

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/2012

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Cymru yn Dweud Ie Cymru yn Dweud Ie

27/02/2012

Lansiad Dydd Gŵyl Dewi i ‘adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru’

Ymdeimlad o ‘Seisnigrwydd’ yn gryfach na ‘Phrydeindod’ yn Lloegr Ymdeimlad o ‘Seisnigrwydd’ yn gryfach na ‘Phrydeindod’ yn Lloegr

23/01/2012

Nid yw Senedd y DU na phleidiau San Steffan yn cynrychioli Saeson yn llawn yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd

Deall Cyfraith Cymru Deall Cyfraith Cymru

25/10/2011

Penodi Cyfreithiwr Blaenllaw o Gymru'n Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru

Professor Richard Wyn Jones Cymru’n penderfynu

03/05/2011

Barn yr Athro Richard Wyn Jones am etholiadau’r Cynulliad

Professor Richard Wyn Jones Trafod adferiad economaidd Cymru

25/06/2009

Ffocws y Brifysgol ar yr argyfwng ariannol byd-eang

Senedd Building Datganoli – 10 mlynedd yn ddiweddarach

14/04/2009

Cynhadledd yn canolbwyntio ar ddatganoli

Welsh Flag Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

27/02/2009

Richard Wyn Jones i draddodi darlith flynyddol Canolfan Llywodraethu Cymru

Professor Richard Wyn Jones © Marian Delyth Cyfarwyddwr newydd i yrru ymchwil datganoli Caerdydd

02/02/2009

Dr Richard Wyn Jones wedi ei benodi yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18/11/2008

Caerdydd yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda’r Sefydliad Materion Cymreig

Tudalen 1 o 2