Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Canolfan Llywodraethu Cymru

Wales in Westminster Wales in Westminster

12/02/2015

Leaders’ speeches kick off

Scottish Independence Referendum Scottish Independence Referendum

18/09/2014

How Did We Get Here?

English voters want hard line on Scotland English voters want hard line on Scotland

20/08/2014

People in England want a hard line to be taken with Scotland, whatever the outcome of the independence referendum, according to research led by Cardiff University’s Wales Governance Centre.

Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif Gwirfoddoli yn yr 21ain Ganrif

29/05/2014

Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yn rhoi araith ar ‘Ymgysylltu â gwleidyddiaeth a gwirfoddoli yn yr 21ain ganrif’

National identity plays a key role in voters’ views on Europe National identity plays a key role in voters’ views on Europe

29/04/2014

UKIP electoral appeal is stronger in England than in Scotland or Wales

Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru Pobl ifanc a datganoli yng Nghymru

09/08/2013

Pleidleiswyr ifanc “ddim yn gwybod” o hyd am ddatganoli degawd a hanner yn ddiweddarach

Richard Wyn Jones Y ‘Blaid Ffasgaidd’ yng Nghymru?

08/08/2013

Llyfr newydd sy’n rhoi prawf ar y cyhuddiad bod Plaid Cymru wedi cydymdeimlo â ffasgaeth

Prof Roger Scully Arolwg barn newydd yn dangos bod Llafur ar y ffordd i fuddugoliaeth Etholiadol yng Nghymru

23/07/2013

Asesiad diwedd tymor o sefyllfa’r pleidiau yng Nghymru

Secretary of State Cymru yn yr Undeb Barhaus

25/06/2013

Mae’r model datganoli presennol yn iawn ar gyfer Cymru, meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru

ballot box and flag New research finds UKIP is becoming patriotic party of England

03/05/2013

Future of England survey charts the strengthening of English identity, but also its politicisation

Casgliadau McKay Casgliadau McKay

25/03/2013

Ymchwilwyr o Gymru a’r Alban yn helpu i roi llais i Loegr

Y Dirprwy Brif Weinidog yn cyflwyno Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2012 Y Dirprwy Brif Weinidog yn cyflwyno Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2012

15/06/2012

The UK Deputy Prime Minister and Liberal Democrat Leader has presented his views on the future of Welsh devolution during a lecture in Cardiff this week.

flag Araith Milliband yn Amlygu Materion sy’n gysylltiedig ag Ymchwil Prifysgol Caerdydd

15/06/2012

Unwaith eto, mae adroddiad gan Ganolfan Llywodraethu Cymru o dan y chwyddwydr ar ôl araith Arweinydd y Blaid Lafur, Ed Milliband, ar hunaniaeth genedlaethol yn y Royal Festival Hall.

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/2012

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Cymru yn Dweud Ie Cymru yn Dweud Ie

27/02/2012

Lansiad Dydd Gŵyl Dewi i ‘adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru’

Ymdeimlad o ‘Seisnigrwydd’ yn gryfach na ‘Phrydeindod’ yn Lloegr Ymdeimlad o ‘Seisnigrwydd’ yn gryfach na ‘Phrydeindod’ yn Lloegr

23/01/2012

Nid yw Senedd y DU na phleidiau San Steffan yn cynrychioli Saeson yn llawn yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd

Deall Cyfraith Cymru Deall Cyfraith Cymru

25/10/2011

Penodi Cyfreithiwr Blaenllaw o Gymru'n Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru

Professor Richard Wyn Jones Cymru’n penderfynu

03/05/2011

Barn yr Athro Richard Wyn Jones am etholiadau’r Cynulliad

Professor Richard Wyn Jones Trafod adferiad economaidd Cymru

25/06/2009

Ffocws y Brifysgol ar yr argyfwng ariannol byd-eang

Senedd Building Datganoli – 10 mlynedd yn ddiweddarach

14/04/2009

Cynhadledd yn canolbwyntio ar ddatganoli

Tudalen 1 o 2