Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Violence & Society Research Group

Llawfeddyg arloesol yn arwain ‘chwyldro tawel’ dros wasanaethau gwell Llawfeddyg arloesol yn arwain ‘chwyldro tawel’ dros wasanaethau gwell

27/10/2014

A pioneering surgeon who uses A&E data to fight crime is using his passion for research to change the way UK Government works.

Health ministers set ‘standard’ to cut violence Health ministers set ‘standard’ to cut violence

25/09/2014

A new ‘standard’ on sharing information to reduce violence is to be adopted across England – thanks to pioneering work by Cardiff University researchers

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/2014

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/2014

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

New intelligence helps tackle night-time drunkenness epidemic New intelligence helps tackle night-time drunkenness epidemic

11/09/2013

‘Last drink’ data source sheds light on where severely intoxicated patients received their last drink

Policemen Serious violence dips

24/04/2013

Young children and adolescents affected by serious violence drops by nearly a quarter

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/2013

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Nomination success Llwyddiant Enwebu

06/09/2012

Ymchwil y Brifysgol ar y rhestr fer am wobr Times Higher Education

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

Trais difrifol yn parhau i ostwng Trais difrifol yn parhau i ostwng

19/04/2012

Arolwg blynyddol yr ysbytai’n dangos bod llai o anafiadau

Mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol Mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol

07/02/2012

Menter yng Nghymru yw’r gyntaf yn y DU

Atal Trais Atal Trais

22/12/2011

Model Caerdydd i’w gyflwyno yn Amsterdam

Pris troseddu i bobl canol oed Pris troseddu i bobl canol oed

11/11/2011

Ymchwil yn dangos bod ffyrdd troseddwyr o fyw yn dal i fyny â nhw

Dyfodol plismona Dyfodol plismona

17/06/2011

Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref yn cael tystiolaeth gan arbenigwyr o Gaerdydd

Astudiaeth yn dangos llai o drais Astudiaeth yn dangos llai o drais

19/04/2011

Arolwg o ysbytai yn dangos gostyngiad sydyn mewn anafiadau ymosod

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/2010

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/2009

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/2009

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

An image of threatening behaviour Offending linked to early death

06/07/2009

Young offenders more prone to middle age death and disability

Tudalen 1 o 2