Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cymraeg

Ariannu Myfyrwyr Meddygol i Astudio trwy’r Gymraeg Ariannu Myfyrwyr Meddygol i Astudio trwy’r Gymraeg

11/12/2014

Bydd modd i fyfyrwyr astudio Meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015

Dathlu cysylltiadau â Phatagonia Dathlu cysylltiadau â Phatagonia

15/08/2014

Cydnabod cysylltiadau ymchwil ac addysgu â’r Wladfa

Dathlu cyhoeddiadau staff Dathlu cyhoeddiadau staff

30/01/2014

Yr Ysgol Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau

Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol

23/01/2014

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: “Ni allwn ganiatáu i'r iaith gael ei gadael ar ôl gan y technolegau diweddaraf”

Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd

26/09/2013

Pump darlithwyr wedi’u penodi trwy gynllun staffio Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07/12/2012

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Ieithoedd modern Ieithoedd modern

12/11/2012

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Gôl gyntaf Coleman Gôl gyntaf Coleman

23/05/2012

Rheolwr pêl-droed Cymru yn dysgu Cymraeg.

Ehangu ein darpariaeth yn y Gymraeg Ehangu ein darpariaeth yn y Gymraeg

26/10/2011

Penodi darlithwyr Cymraeg mewn Mathemateg, y Gyfraith a Hanes

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

04/08/2011

Cydnabyddiaeth i fyfyrwraig o’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion am ei sgiliau iaith

Welsh flag Haf o Gymraeg

30/06/2011

Cwrs carlam yn helpu dysgwyr i wella’u sgiliau ieithyddol

Llyfr y Flwyddyn Yr Oscars Cymreig

14/06/2011

Darlithydd y Brifysgol i feirniadu prif wobr llenyddol Cymru

Tolkien Tolkien a Chymru

19/05/2011

Cyhoeddiad newydd yn olrhain dylanwad Cymru ar waith Tolkien

A face painted with the Welsh flag Llwyddiant mewn Astudiaethau Celtaidd

13/05/2011

Ysgol y Gymraeg yn aros ar y brig

Hwb i’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg Hwb i’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

04/04/2011

University secures first funded posts

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

28/02/2011

Sesiynau blasu Cymraeg am ddim

First Minister Carwyn Jones, Annest Wiliam, Dr Claire Connolly and Professor Angela V John Lansio nofel Gymreig-Gwyddelig Allweddol

28/09/2010

Y Prif Weinidog yn dod i lansiad ailgyhoeddi gwaith pwysig

Person reading a book Dysgwyr yn cael dweud eu dweud

04/08/2010

Cyfle i ddysgwyr ddylanwadu ar ddyfodol y Gymraeg yng Nghymru

Old Book Y Gŵr Cadarn

25/06/2010

First performance in 426 Years

Professor Sir Martin Evans Gŵyl y Gelli The Guardian 2010

26/05/2010

Academyddion o Gaerdydd yn ymuno â sêr o fyd llenyddiaeth, comedi a cherddoriaeth

Tudalen 1 o 3