Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CUIN)

Prosiectau arloesol yn dathlu rhagoriaeth Prosiectau arloesol yn dathlu rhagoriaeth

02/06/2014

Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2014

Gwobr Her Fyd-eang Gwobr Her Fyd-eang

02/06/2014

Atebion Peirianneg ar gyfer Gwaredu Gwastraff Niwclear Lefel Uchel

Gwobr Datblygiad Arloesol Meddygol Gwobr Datblygiad Arloesol Meddygol

02/06/2014

Nodi, trosi a masnacheiddio’r genyn cyntaf ar gyfer rhagdueddiad enciliol i ganser y coluddyn (MUTYH)

Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol

02/06/2014

Gwella cysylltiadau llafur ym mhorthladdoedd y byd trwy ddeialog cymdeithasol

Gwobr Mentrau Newydd Gwobr Mentrau Newydd

02/06/2014

Datblygu Ultravision, sef techneg newydd arloesol ar gyfer ymdrin â mwg a gynhyrchir yn ystod llawdriniaeth laparosgopig

Gwobrau Arloesedd ac Effaith Gwobrau Arloesedd ac Effaith

22/05/2013

Cydnabyddiaeth ar gyfer ymchwil sydd wedi ffurfio polisi ac arfer

Improving community policing Improving community policing

22/05/2013

Recognition for research which prompted major drug operation and has changed policing

Gyrru arloesi Gyrru arloesi

22/05/2013

Cydnabod partneriaeth strategol am oresgyn heriau ym maes gweithgynhyrchu

Preventing smoking in teenagers Preventing smoking in teenagers

22/05/2013

Schools-based intervention programme recognised for its success

drug compound Arloesedd Busnes

26/06/2012

Darganfyddiad cyffur yn cael ei gydnabod oherwydd ei fanteision i ofal iechyd, masnach a’r economi

Cardiff University logo Innovation and Impact

26/06/2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research

Arbed bywyd ar y môr Arbed bywyd ar y môr

26/06/2012

Gwella diogelwch ar y môr a gwneud mordeithwyr yn llai blinedig

mesuro Wireless communication and high-frequency semiconductor technology

26/06/2012

Cutting-edge technology recognised for its regional impact

The Hall Lock System Improving patient safety

25/06/2012

Novel shape-coded system provides innovative solution to potentially fatal problem

University logo Enillwyr arloesol

20/05/2011

Cyhoeddi enillwyr gwobrau arloesedd 2011

ONS Partneriaeth berffaith

20/05/2011

Cydweithrediad gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn ennill Gwobr Arloesedd

Cymtox bioluminescence Dŵr glân

20/05/2011

Monitor purdeb yn taflu dŵr oer ar geisiadau eraill yn y gwobrau arloesedd blynyddol

Coal water image Glanhau dŵr glo

20/05/2011

Technoleg newydd yn helpu i lanhau glofeydd de Cymru

Events in Wales: A Lasting Legacy for Welsh Businesses? Events in Wales: A Lasting Legacy for Welsh Businesses?

24/03/2011

University’s Innovation Network debates impact of major event on Welsh economy

strength together Stronger together?

12/10/2010

How businesses and universities can work more closely together

Tudalen 1 o 2