Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Rhyw

Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill

20/11/2014

An influential group of AMs has backed calls from a Cardiff University academic to enshrine education and children’s rights in law as part of a Bill to end gender-based violence in Wales.

Nid yw’r Bil ar Gam-drin domestig ‘yn mynd yn ddigon pell’ Nid yw’r Bil ar Gam-drin domestig ‘yn mynd yn ddigon pell’

23/09/2014

Athro Astudiaethau Plentyndod yn annog ACau i gynnwys addysg a phrofiadau pobl ifanc eu hunain wrth wraidd y Bil

Gwahanu’r rhywiau yng Nghymru Gwahanu’r rhywiau yng Nghymru

04/03/2014

Ymchwil yn datgelu graddfa gwahanu’r rhywiau rhwng swyddi

Listening to voices from the past Listening to voices from the past

04/03/2014

Dickens descendent to call for reclaiming of the word ‘feminist’

Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb

04/11/2011

Enwebu’r Athro Teresa Rees ar gyfer gwobr newydd am waith ar rywedd ac anghydraddoldeb