Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Staff

Cyflogwr Cyflog Byw Cyflogwr Cyflog Byw

03/11/2014

Y Brifysgol yn sicrhau statws swyddogol

Lleisiau ysbrydoledig Lleisiau ysbrydoledig

15/10/2014

Côr Ysbrydoli Prifysgol Caerdydd yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf gyda chyngerdd rhad ac am ddim

Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

13/05/2014

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr a staff am wella profiadau myfyrwyr

The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor

17/01/2014

MRC Professor Ole Petersen recognised for fundamental research contributions

Supporting diversity Supporting diversity

16/01/2014

Stonewall Top 100 Employers list recognises Cardiff University

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/2014

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

26/09/2013

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn penodi Cyfarwyddwr newydd

cyfeiriadur arbenigedd Lansio cyfeiriadur arbenigedd newydd

13/05/2013

Adnodd cynhwysfawr ar gyfer newyddiadurwyr

Crynodeb o'r newyddion Crynodeb o'r newyddion

03/12/2012

Casgliad o newyddion y Brifysgol, gan gynnwys gweithgareddau codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

RAG logo Wythnos RAG

03/12/2012

Adam Curtis, Swyddog Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yn myfyrio ar wythnos RAG flynyddol Caerdydd lle mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn heriau anodd a chreadigol - er mwyn codi arian i elusennau.

Karen Cooke gyda'r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan Cefnogi Cydraddoldeb

03/12/2012

Lansiwyd cynllun newydd wedi cael ei lansio er mwyn rhoi'r cyfle i staff ddangos eu cefnogaeth i gydweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Mae Karen Cooke, Cadeirydd Enfys, rhwydwaith staff LGBT+ yn esbonio mwy.