Skip to content
Skip to navigation menu

English

50 mlynedd yn hyfforddi deintyddion

14 Mai 2014

Dentistry_web

Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu cyn-raddedigion ac aelodau staff yn ôl i ddathlu hanner can mlwyddiant derbyn myfyrwyr i hyfforddi ym maes Llawdriniaethau Deintyddol.

Bydd yr Ysgol Ddeintyddiaeth yn cynnal penwythnos o ddigwyddiadau addysgol a chymdeithasol i ddathlu’r Jiwbilî Aur, gan gynnwys Darlith Brian Cooke, sef darlith gyhoeddus wedi’i henwi ar ôl Deon cyntaf yr Ysgol.

"Oherwydd mai dyma’r unig ganolfan benodedig ar gyfer hyfforddi deintyddion yng Nghymru, mae Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd wedi chwarae rhan hollbwysig mewn cynhyrchu’r gweithlu i wella iechyd y geg yng Nghymru," esboniodd yr Athro Mike Lewis, Deon presennol yr Ysgol.

"Mae rhai deintyddion ardderchog wedi graddio o Gaerdydd yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf. Mae’r penwythnos llawn digwyddiadau hwn yn gyfle perffaith i’n "teulu deintyddol" ddod ynghyd i ddathlu eu cyflawniadau a’u llwyddiant," ychwanegodd yr Athro Lewis.

Paul Dummer, sy’n Athro Deintyddiaeth Adferol ym Mhrifysgol Caerdydd, fydd yn traddodi Darlith Brian Cooke, a bydd yn ystyried yr heriau sydd ynghlwm wrth gyflwyno addysg ddeintyddol yng Nghymru.

Ychwanegodd yr Athro Lewis: "Mae Ysbyty ac Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerydd wedi mynd o nerth i nerth ers agor am y tro cyntaf hanner canrif yn ôl.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n sylweddol yn ein cyfleusterau clinigol, addysgol ac ymchwil, sy’n darparu amgylchedd dysgu a gwaith sy’n destun cenfigen ymysg nifer o ysgolion deintyddiaeth eraill yn y DU a thu hwnt.

"Fodd bynnag, ac heb os, ein ased fwyaf gwerthfawr yw ein graddedigion a’n haelodau staff. Gobeithiwn y bydd digwyddiadau’r Jiwbilî Aur yn cynnig ffordd i ni gadw mewn cysylltiad â’n graddedigion, sydd i gyd wedi cyfrannu at y balchder a’r ysbrydoliaeth sy’n gysylltiedig â’r Ysgol."

Cynhelir y Jiwbilî Aur rhwng 16 ac 18 Mai 2014 yng Ngwesty a Sba y Vale, Hensol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael o’r Ysgol Ddeintyddiaeth: http://sites.caerdydd.ac.uk/dentalat50/

Dolenni Perthnasol:

Yr Ysgol Ddeintyddiaeth

 

Tags