Skip to content
Skip to navigation menu

English

Argyfwng 999?

06 Chwefror 2008

Mae ymchwilwyr prifysgol yn mynd i ymchwilio i effeithiau ymgyrch gan Heddlu De Cymru i newid y ffordd y mae’r gwasanaeth yn ateb galwadau 999.

Mae’r Athro Martin Innes o Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu a Dr Frances Rock o’r Ysgol Saesneg , Cyfathrebu ac Athroniaeth yn cymryd rhan mewn prosiect tymor hir gyda’r heddlu i helpu gwella cyswllt ffôn â’r cyhoedd.

Fel rhan o’u hymchwil byddant yn ymchwilio i newidiadau o ran arddull a gyflwynwyd gan Heddlu De Cymru wrth ateb galwadau 999. Mae’r cyfarchiad wedi newid o "Heddlu De Cymru, sut alla’ i helpu?" i "Heddlu De Cymru, beth yw’r argyfwng?"

Dywedodd Dr Rock, Canolfan Iaith a Chyfathrebu'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth: "Wrth newid y ffordd y mae galwadau’n cael eu hateb gan yr heddlu, mae potensial go iawn i wella’r ffordd y mae heddlu’n rhyngweithio â phobl sydd angen eu cymorth. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a gefnogir gan dystiolaeth ymchwil. Rydym yn gobeithio y bydd ein hastudiaethau’n gwella bywyd gwaith pobl sy’n ateb ac ymateb i alwadau ac yn gwella profiadau aelodau’r cyhoedd sy’n galw Heddlu De Cymru."

Bydd y newid wrth ateb galwadau 999 yn gwneud arferion Heddlu De Cymru’n debycach i rai eu cyfoedion yn America, lle mae adrannau’r heddlu gan gynnwys Efrog Newydd a San Diego eisoes yn defnyddio cyfarchiad tebyg. Gobeithir hefyd y bydd yn lleihau nifer y galwadau nad ydynt yn rhai brys y mae staff yr ystafell reoli yn ymdrin â nhw, trwy annog aelodau’r cyhoedd i feddwl yn fwy gofalus ynglŷn â beth yw eu hargyfwng.

Mae’r newid wedi’i groesawu gan Yr Athro Martin Innes o Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu. Mae’r Sefydliad yn gydweithrediad unigryw rhwng Heddlu De Cymru, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg, a’i nod yw gwella cyflwyno gwasanaethau plismona i’r cyhoedd trwy dynnu ar yr ymchwil wyddonol a’r dystiolaeth ddiweddaraf.

Meddai Yr Athro Innes: "Mae newid y ffordd y mae galwadau’n cael eu hateb gan yr heddlu’n dangos cenhadaeth y Sefydliad oherwydd mae ganddo botensial go iawn i wella’r ffordd y mae heddlu’n rhyngweithio â phobl sydd angen eu cymorth."