Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cystadleuaeth ar y r ymennydd dynol

04 Gorffennaf 2011

A brainstorming competition - web

Bydd cystadleuaeth gyntaf Cymru a gynlluniwyd i annog y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr Cymru i wthio terfynau dealltwriaeth yr ymennydd dynol yn cael ei chynnal yn y Brifysgol yn ddiweddarach yr wythnos hon (Dydd Mercher 6 Gorffennaf).

Bydd disgyblion ledled de Cymru’n disgyn ar y Brifysgol er mwyn cymryd rhan yng nghystadleuaeth ‘Brain Bee’ cyntaf Cymru.

Bydd y gystadleuaeth, a ddechreuodd yn yr UD ac sy’n cael ei chynnal mewn gwledydd ledled y byd, yn gosod disgybl yn erbyn disgybl a’r enillydd cyffredinol fydd y disgybl sydd â’r mwyaf o atebion cywir a’r wybodaeth orau am sut mae’r ymennydd yn gweithio.

Bydd yr enillydd wedyn yn cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol rhwng enillwyr tebyg o wledydd sy’n cymryd rhan.

"Mae’r Brain Bee yn ymgais i helpu cymell myfyrwyr i ddysgu am yr ymennydd, gafael yn eu dychymyg a’u hysbrydoli i ddilyn gyrfaoedd mewn ymchwil fiofeddygol ar yr ymennydd," yn ôl Dr Vanessa Davies, Rheolwr y Sefydliad Ymchwil i Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl y Brifysgol, a drefnodd y digwyddiad.

"Mae disgyblion yn dysgu ffeithiau allweddol am sut mae’r ymennydd yn gweithio byddant yn gallu profi eu gwybodaeth yn erbyn eu cyd-ddisgyblion," ychwanegodd.

Cynlluniwyd y gystadleuaeth i annog y genhedlaeth nesaf o niwrowyddonwyr i helpu i ddod o hyd i iachâd ar gyfer awtistiaeth, clefyd Parkinson, sglerosis ymledol, anafiad i linyn y cefn ac anhwylderau eraill yr ymennydd.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gwrdd â ffrindiau a gwneud ffrindiau o ysgolion, dinasoedd a gwledydd eraill, wrth iddynt ddysgu mwy am wyddoniaeth yr ymennydd.

Bydd tua 70 o ddisgyblion i gyd o ysgolion ledled De Cymru yn cymryd rhan, gan gynnwys: Ysgol Dewi Sant yng Nghaerdydd; Crosskeys; Ysgolion St Cyres a Stanwell ym Mhenarth; Gorllewin Trefynwy; Ysgol y Brenin Harri’r VIII yn y Fenni; Crughywel; Trefynwy ac Ysgol Gyfun Y Barri.

Ychwanegodd Dr Davies: "Mae Prifysgol Caerdydd eisoes yn meddu ar rai o ffigurau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes ymchwil i’r ymennydd - ond ni allwn sefyll yn stond.

"Trwy drefnu digwyddiadau fel hyn rydym yn gobeithio ysgogi pobl ifanc i ddysgu mwy am yr ymennydd a manteisio ar eu hegni a’u hangerdd er mwyn creu’r gwyddonwyr nesaf sy’n arwain y byd."

Dolenni: