Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dinas sy’n parhau

07 Tachwedd 2011

old book Web

Mae effaith llyfr o Hynafiaeth Ddiweddar a’i heffaith barhaus ar y gymdeithas ddynol yn destun darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd yr Athro emerita Gillian Clark o Brifysgol Bryste yn cyflwyno anerchiad cyweirnod ar Dinas Dduw Awstin ddydd Mercher 16 Tachwedd 2011. Caiff y digwyddiad ei gyflwyno gan y Ganolfan ar gyfer Crefydd a Diwylliant Hynafol Diweddar yn yr Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd.

Yn y ddarlith, bydd yr Athro Clark yn olrhain taith gwaith diwylliannol o Hynafiaeth i Hynafiaeth Ddiweddar. Bydd yn dadlau, er bod llawer o drysorau diwyllianol Hynafiaeth wedi’u colli, fod Hynafiaeth Ddiweddar yn oes o lyfrau, a drosglwyddodd ddysgu a myfyrio i oesoedd diweddarach.

Pwyslais ei darlith fydd Dinas Dduw Awstin fel adnodd parhaol werthfawr ar gyfer myfyrio ar y natur ddynol, diwylliant a chymdeithas, testun sy’n ein herio, yn yr un modd ag yn yr oes y cafodd ei lunio, i ystyried yr hyn sydd bwysicaf yn hanes pobl.

Caiff rhai o’r gweithiau y bydd yr Athro Clark yn sôn amdanynt yn ei darlith, gan gynnwys incwnabwla o Ddinas Dduw Awstin, eu harddangos ochr yn ochr â’r digwyddiad. Daw’r gweithiau o Gasgliad Llyfrau a Cherddoriaeth Prin Caerdydd, sy’n gasgliad mawr o arwyddocâd rhyngwladol sy’n cynnwys llawer o eitemau sy’n hynod brin ac mae rhai ohonynt yn unigryw.

Ymhlith cryfderau ac uchafbwyntiau’r casgliad mae ei incwnabwla, ei groestoriad o lenyddiaeth o’r Dadeni a’r Diwygiad, ei Feiblau ac atlasau prin, casgliad heb ei ail o ddrama o oes Adferiad Lloegr, ystod eang o ddeunydd Shakespearaidd, adrannau sylweddol ar hanes naturiol, topograffeg a theithio, set ryfeddol o lyfrau preifat y wasg Brydeinig o’r 19eg ganrif a’r 20fed ganrif.

Mae’r Athro Clark yn Uwch-gymrawd Ymchwil mewn Hanes yr Hen Fyd. Mae hi wedi ysgrifennu llawer o lyfrau dylanwadol ar Hynafiaeth Ddiweddar gan gynnwys Women in Late Antiquity (1993) a Christianity and Roman Society (2004). Ymhlith ei chyhoeddiadau diweddar mae Late Antiquity: A Very Short Introduction (2011).

Bydd y ddarlith yn dechrau am 5.10pm ddydd Mercher 16 Tachwedd yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol, Llawr Gwaelod Isaf (Llawr Wolfson), Ystafell Ddarllen Casgliadau Arbennig. Mae’r digwyddiad am ddim a gellir cadw lleoedd drwy anfon neges e-bost at publicbookings@caerdydd.ac.uk

 

Tags