Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyflawni uchelgais gydol oes

17 Mawrth 2010

Lifelong learners celebratingEileen Younghusband (yn y canol) yn dathlu ei llwyddiant gyda dau ffrind, ei gwesteion am y noson, David Richards a Barbara Silverthorn

Yn ddiweddar, bu myfyrwyr diwyd Dysgu Gydol Oes yn ymgynnull gyda’u teuluoedd, ffrindiau a staff y Brifysgol yn adeilad Julian Hodge ar gyfer dathliad ffurfiol o’u cyflawniadau.

Ymhlith y rhai a gydnabuwyd yn Seremoni Gwobrau Blynyddol Canolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd oedd Eileen Younghusband sy’n 88 oed. Cyflwynwyd y Wobr Adrannol Eithriadol iddi am ei llwyddiant wrth gyhoeddi monograff fel rhan o gwrs Gweithdy Ysgrifennu Creadigol Ar-lein (Cyhoeddi).

Collodd Eileen y cyfle posibl i fynychu’r brifysgol yn ystod ei hieuenctid oherwydd bu’n gwasanaethu fel Swyddog gyda Menywod Cynorthwyol yr Awyrlu (WAAF) yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ymunodd â Chanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd bymtheg mlynedd yn ôl er mwyn astudio Sbaeneg ac Ysgrifennu Creadigol. Llynedd cyflawnodd ei huchelgais gydol oes drwy raddio fel Baglor y Celfyddydau mewn Ysgrifennu Creadigol gyda’r Brifysgol Agored ar ôl ennill Diploma mewn Addysg Uwch yn y Ganolfan.

Roedd yn un o 48 myfyriwr a dderbyniodd dystysgrifau neu wobrau fel cydnabyddiaeth ffurfiol o’u llwyddiant academaidd a’u hastudio yn y Ganolfan. Ymhlith y gwobrau a gydnabyddir yn genedlaethol roedd Tystysgrifau Sylfaen, Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch, cymwysterau ieithoedd Ewropeaidd a gwobrau adrannol. Cyflwynwyd y dyfarniadau a’r gwobrau gan y Dr Richard Evans, Deon Dysgu Gydol Oes a’r Athro Stephen Hill, Deon Addysgu a Dysgu Arloesedd ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Dywedodd Eileen: "Allai byth â dweud digon wrth ganmol Canolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd. Mae’r anogaeth a’r gefnogaeth rwyf wedi eu cael yn y Ganolfan trwyddi draw, gan y tiwtoriaid a’r staff cynorthwyol, wedi bod yn rhagorol. A mwy na hynny, rwyf wedi llwyddo i gyfarfod a gwneud ffrindiau â chymaint o bobl ddiddorol. Does dim amheuaeth, mae ansawdd fy mywyd wedi ei wella drwy gymryd rhan mewn rhaglenni Dysgu Gydol Oes. "

Dywedodd Dr Evans: "Roedd y Seremoni Wobrwyo’n achlysur ardderchog, yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad ein myfyrwyr - llawer ohonynt fel Eileen, dros nifer o flynyddoedd. Bydd cyrsiau newydd yn dechrau ar ôl y Pasg ac rydym yn gobeithio croesawu llawer mwy o ddysgwyr hŷn i’r amrywiaeth eang o bynciau sydd ar gael."

Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n cael eu rhedeg gan y Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn cynnig credydau a gydnabyddir yn genedlaethol y gellir eu defnyddio ar gyfer Tystysgrif neu Ddiploma Addysg Uwch. Mae’r pynciau sydd ar gael y mis Ebrill hwn yn cynnwys:

  • Busnes a Rheoli
  • Ysgrifennu Creadigol
  • Tsieinëeg
  • Astudiaethau Cyfrifiadurol
  • Ieithoedd Ewropeaidd
  • Hanes
  • Cerddoriaeth
  • Gwyddoniaeth
  • Astudiaethau Cymdeithasol

Mae pob cwrs yn rhan-amser, ac yn cael eu cynnal gyda’r nos neu ar benwythnosau. Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn .

Tags