Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prifysgol gynaliadwy

27 Tachwedd 2008

Mae meicrosafle newydd yn y Brifysgol ar gyfer materion cynaliadwy wedi cael ei lansio, ac mae’n dangos sut y mae cymuned y Brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae’r safle yn dod â pholisïau, cynlluniau a chynnydd amgylcheddol y Brifysgol at ei gilydd mewn un man, ochr yn ochr â manylion am y targedau heriol a osodwyd gan y Brifysgol i ostwng allyriadau carbon. Mae hefyd yn galluogi mynediad cyflymach at wybodaeth am ymchwil i ddatblygu cynaliadwy sy’n digwydd ledled y Brifysgol. Mae syniadau ac awgrymiadau ar y safle ynglŷn â sut y gall myfyrwyr a staff gymryd rhan, gweithredu a gwneud gwahaniaeth yn lleol ac yn fyd-eang.

Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb tuag at amddiffyn yr amgylchedd, nid yn unig trwy ei gweithredoedd ei hun sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o faterion yn ymwneud â chynaliadwyedd, ond hefyd trwy geisio gwneud newid cadarnhaol trwy raglen flaenllaw o ymchwil, dysgu ac addysgu.

Mae mentrau ar gynaliadwyedd yn cael eu cyflwyno, eu diweddaru a’u hychwanegu ar draws holl safleoedd y Brifysgol yn barhaus.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd a darllen am eich Prifysgol fwy cynaliadwy, ewch i www.caerdydd.ac.uk/sustainability

Tags

More Tags