Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wyneb newydd ar gyfer pob diwrnod o’r flwyddyn

05 Mawrth 2008

Mae arddangosfa ffotograffiaeth drawiadol newydd wedi’i dadorchuddio yn un o adeiladau mwyaf newydd y Brifysgol.

Mae’r ‘Arddangosfa Ffotograffig Persbectifau Cyfnewidiol’, a drefnwyd gan Gymdeithas Syndrom Down, wedi dod i Gymru am y tro cyntaf, diolch i gefnogaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golygol.

Wedi ei lleoli yng nghyntedd adeilad newydd yr Ysgol ar heol y Maindy Road, mae’r arddangosfa ysbrydoledig yn gasgliad o ddelweddau o oedolion a phlant â syndrom Down, a fydd yn cael ei ddangos tan ddiwedd mis Ebrill 2008.

Fe’u crëwyd gan Richard Bailey a Fiona Field, sef dau sydd â phlant â syndrom Down, a’r amcan yw herio’r camsyniadau sy’n ymwneud â diagnosis syndrom Down. Mae’n cyfleu gwahanol agweddau ar fywyd y rhai hynny sydd â syndrom Down o enedigaeth i oedolaeth, gan bwysleisio eu bod yn medru arwain bywydau cyflawn, prysur a chyffrous ac yn wir yn gwneud hynny.

Mae’r Ysgol eisoes wedi dod yn lleoliad poblogaidd i gelf yn ogystal â chanolfan ryngwladol dysgu gwyddonol sy’n cael clod gan bawb, a Persbectifau Cyfnewidiol yw’r diweddaraf mewn cyfres o arddangosfeydd celf yn yr Ysgol.

Dewiswyd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golygol gan Gymdeithas Syndrom Down oherwydd y berthynas â Dr Maggie Woodhouse a’i thîm, sy’n gwneud ymchwil arloesol mewn deall datblygiad gweledol plant â syndrom Down.

"Mae’r arddangosfa hon mor ysbrydoledig. Mae’n fraint neilltuol i mi ei chael yma gan fy mod wedi bod yn gweithio gyda phlant â syndrom Down am dros 16 mlynedd, felly rwyf wedi gweld nifer o’n hunigolion ymchwil yn tyfu o fod yn fabanod i fod yn oedolion ifanc galluog. Mae’n ffotograffau hyn wir yn dathlu’r hyn y gall pobl â syndrom Down fod a’i wneud", dywedodd Maggie.

Mae cyntedd yr Ysgol hefyd yn gartref i waith parhaol yr artist Claire Morgan a gafodd ei chomisiynu drwy Cywaith Cymru:Artworks Wales i greu darnau celf tri dimensiwn ar raddfa fawr sy’n adlewyrchu gweithgareddau’r ardal. Ac mae ‘Pwy Ydw I Go Iawn’, yn gyfres o waith celf wedi ei gwneud gan 16 menyw mewn ymateb i Artes Mundi 2.

Mae’r Ysgol hefyd wedi bod yn gartref i ‘Dylunio y Tu Hwnt i Olwg' yn y coridor clinigol, sef arddangosfa boblogaidd o gynffurfiau Dylunio Tsiec, ar gyfer pobl â nam ar eu golwg, y gall y sawl sy’n gweld a’r dall ei fwynhau.

Mae’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golygol yn croesawu unrhyw un i alw heibio ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm i fwynhau’r gwaith.