Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02 Ionawr 2014

17.12.13 mh Cardiff Head Optom 16 web

Penodwyd Offthalmolegydd Ymgynghorol ac arbenigwr ar glefydau etifeddol y llygaid yn bennaeth newydd Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg y Brifysgol.

Fel Pennaeth yr Ysgol bydd yr Athro Marcela Votruba yn goruchwylio holl weithgareddau ymchwil ac addysgu’r Ysgol.

"Mae Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yr unig ganolfan yng Nghymru sy’n darparu’r genhedlaeth nesaf o optometryddion ar gyfer Cymru a helpu bodloni anghenion hyfforddiant proffesiynol y proffesiwn yn y DU," dywedodd yr Athro Votruba.

"Mae ein myfyrwyr yn parhau yn neg y cant uchaf y proffesiwn ac yn parhau i elwa ar yr addysgu a arweinir gan ymchwil a’r cyfleusterau uwch-dechnoleg gorau sydd ar gael.

"Fy rôl i yw sicrhau bod yr enw da haeddiannol hwn am ragoriaeth addysgu ac ymchwil yn parhau. Rwyf wrth fy modd yn derbyn yr her newydd a chyffrous hon," ychwanegodd.

Cwblhaodd yr Athro Votruba ei chymwysterau academaidd a phroffesiynol ym Mhrifysgol Rhydychen a Choleg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno ag Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg y Brifysgol fel Uwch Ddarlithydd yn 2003.

Bydd yn parhau i arwain tîm o wyddonwyr y mae eu hymchwil yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o glefydau etifeddol y llygaid.

Yn ogystal â’i gweithgareddau ymchwil, mae’r Athro Votruba hefyd yn addysgu ar raglenni addysgu israddedig ac ôl-raddedig y Brifysgol ac mae’n Offthalmolegydd Ymgynghorol, yn cynnal clinigau retinol a chlinigau llygaid genetig yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Fel Pennaeth yr Ysgol, mae’r Athro Votruba’n gobeithio rhoi ffocws newydd ar gyfer yr Ysgol sy’n dod ag addysgu ac ymchwil yn agosach fyth at ei gilydd gyda’r nod yn y pen draw o droi ymchwil yn driniaethau newydd.

"Yn ogystal â pharhau i wella ein busnes craidd o hyfforddi a datblygu’r genhedlaeth nesaf o optometryddion, rwy’n credu y gallwn wneud llawer mwy i integreiddio ein hymchwil o’r radd flaenaf er budd cleifion," dywedodd yr Athro Votruba.

"Mae gan Brifysgol Caerdydd rai meysydd o ragoriaeth ymchwil eithriadol ac o’r radd flaenaf. Er enghraifft, ym maes niwrowyddoniaeth lle ceir gorgyffwrdd naturiol gyda’n gweithgareddau ymchwil ni, mae’n rhaid i ni wneud mwy.

"Mewn meysydd lle gellir dod â’n gwaith ymchwil at ei gilydd er budd cleifion, rwy’n gobeithio y gallwn weithio gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol," ychwanegodd.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg