Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynedfa newydd i’r Biowyddorau

26 Hydref 2011

podium 1 Web

Mae "drws ffrynt" newydd Ysgol y Biowyddorau ar agor ar gyfer busnes, gan greu mynedfa ddeniadol newydd i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Cynlluniwyd yr estyniad newydd, sydd â ffasâd chweonglog, amryliw nodedig, gan Rio Architects i gynrychioli strwythurau celloedd sydd wrth wraidd yr holl waith ymchwil ac addysgu mwyaf blaenllaw yn y byd sy’n cael ei gynnal y tu mewn i’r ysgol.

Mae’r estyniad deulawr yn cynnwys derbynfa, cyfleusterau gweinyddol i fyfyrwyr, ystafelloedd seminar a ffreutur newydd sbon i fyfyrwyr. Hefyd, mae’r datblygiad wedi creu rhagor o le y tu mewn i’r ysgol ar gyfer rhagor o gyfleusterau addysgu ac ymchwil.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol, yr Athro John Harwood: "Mae’r ysgol yn croesawu agoriad y datblygiad hwn yn fawr iawn. Erbyn hyn, mae gennym fynedfa newydd sy’n fwy cyson â’n statws fel un o’r adrannau mwyaf ym Mhrifysgol Caerdydd. Hefyd, mae’r estyniad yn darparu cyfleusterau gwell ar gyfer gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Braf iawn yw clywed llawer o sylwadau ffafriol gan staff a myfyrwyr fel ei gilydd – rwyf wedi clywed aelodau’r cyhoedd yn crybwyll ei gynllun trawiadol mewn modd ffafriol hefyd!"

Caiff y datblygiad newydd, sydd i’w enwi er anrhydedd yr Athro Syr Martin Evans, sef Enillydd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth yr Ysgol, ei agor yn ffurfiol â seremoni yn y Flwyddyn Newydd.

Dolen gysylltiedig

Ysgol y Biowyddorau