Skip to content
Skip to navigation menu

English

Bywydeg byw

27 Mawrth 2012

A picture of health WebCelf feddygol: Helics dwbl DNA, gan Emma Wictome

Mae casgliad unigryw o gelf a ysbrydolwyd yn ystod profiad gwaith dri mis o hyd yn yr Ysgol Feddygaeth yn cael ei arddangos.

Mae’r casgliad, sydd i’w weld yn Adeilad Henry Wellcome y Brifysgol, yn arddangos celf ysbrydoledig y fyfyrwraig 19 oed, Emma Wictome. Mae hi ar flwyddyn o seibiant ar hyn o bryd ac mae wedi penderfynu paratoi darn o gelf bob dydd am flwyddyn gyfan.

Wedi’i hysgogi gan gariad at gelf a chwilfrydedd at fywydeg, rhwng mis Medi a mis Rhagfyr bu Emma yn labordy Dr James Matthews yn Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd yr Ysgol Feddygaeth i roi ysbrydoliaeth i’w gwaith.

"Fe astudiais gelf hyd at lefel uwch-gyfrannol ac roedd fy ffrindiau bob amser yn canmol fy ngwaith ond, yn fwy na dim arall, ro’n i’n mwynhau creu rhywbeth," meddai Emma.

"Ro’n i am gyfuno’r ddau faes sy’n agos at fy nghalon felly penderfynais y byddai fy ngwaith celf yn seiliedig ar yr elfennau gweledol oedd o ddiddordeb i mi yn fy nghwrs Bywydeg lefel uwch.

"Rhoddodd fy mhrofiad gwaith gyda Dr Matthews ysbrydoliaeth i fy nghelf a’m nod yw creu darn o gelf bob dydd am flwyddyn gyfan."

Yn sgil y prosiect, sefydlodd Emma ei blog Celf 365 Diwrnod lle mae’n blogio ac yn arddangos ei chelf.

"Rydw i’n newid pwnc fy ngwaith celf bob mis. Celloedd oedd pwnc mis Medi, geneteg oedd pwnc mis Hydref ac afiechydon heintus oedd fy mhwnc ym mis Tachwedd a ysbrydolwyd gan fy mhrofiad gwaith.

"Rwyf wedi dysgu llawer ar hyd y daith, yn gelfyddydol ac yn academaidd, a byddaf yn falch iawn o fy ngwaith pan ddaw’r prosiect i ben ar 14 Awst," ychwanegodd Emma.

Meddai Dr James Matthews, o’r Ysgol Feddygaeth: "Mae’r casgliad unigryw hwn o gelf yn dangos amrywiaeth y gwaith ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Gwnaeth Emma gryn argraff arna i gan ei bod yn gallu treulio diwrnod cyfan yn y labordy cyn mynd adref i greu darn diddorol o waith celf min nos gan ddefnyddio amrywiaeth o eang o gyfryngau.

"Hoffwn annog y rhai sy’n gweithio yn yr Ysgol Feddygaeth a ledled y Brifysgol i wneud yr ymdrech i werthfawrogi’r casgliad hynod ddiddorol hwn."

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld blog a chasgliad o waith celf Emma, ewch i: www.totipotent.co.uk.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth