Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llun ohonoch chi

11 Ebrill 2008

Mae bywydau a charwriaethau pobl dros y DU yn cael eu harwchwilio fel rhan o brosiect mae’r Brifysgol yn rhan ohono a fydd yn portreadu bywyd ym Mhrydain yn gynnar yn yr unfed ganrif ar hugain.

O dan arweiniad Dr Karen Henwood, bydd ymchwilwyr o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn rhan o brosiect pum mlynedd Timescapes, sydd yn bwriadu dogfennu’r ffyrdd mae cysylltiadau personol hunaniaeth unigolion yn datblygu ar hyd eu hoes.

Bydd y grŵp ymchwil yn canolbwyntio ar ‘dynion fel tadau’, prosiect sydd yn ymchwilio i’r trawsnewid sydd yn digwydd ym mywydau dynion wrth iddynt ddod yn dadau am y tro cyntaf.

Bydd eu darganfyddiadau yn cael eu hychwanegu at gorff ehangach o waith sydd yn archwilio’r datblygiadau a’r newidiadau dros gyfnod o amser ym mherthynas pobl â’u teuluoedd, plant, partneriaid, cyfeillion a chariadon.

Dywedodd Dr Henwood, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, sydd yn arwain yr ymchwil yng Nghaerdydd: "Mae’n hymchwil ni i Timescapes yn golygu siarad yn gyson â dynion cyn ac ar ôl iddyn nhw ddod yn dadau am y tro cyntaf."

"Un amcan allweddol yw darganfod pa fath o wrywdod a ffyrdd o fod yn dad y mae’r dynion yn ein hastudiaeth yn uniaethu â nhw, yn eu derbyn, yn eu cadarnhau ac yn symud ymlaen oddi wrthynt. Byddwn yn archwilio eu dyheadau o fod yn dad a’r hyn mae’n ei olygu i fod yn ddyn ac yn dad yn y Brydain gyfoes."

Mae Timescapes yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ac mae Caerdydd yn un o bum prifysgol sydd yn cymryd rhan yn yr ymchwil.