Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cerdd i Gaerdydd

24 Hydref 2008

"Learning’s a passport that returns you home a better person" – dyma linell agoriadol cerdd a gomisiynwyd yn arbennig i nodi pen-blwydd y Brifysgol yn 125 oed.

Ysgrifennwyd y gerdd, o’r enw Education, gan Fardd Cenedlaethol cyntaf Cymru, Gwyneth Lewis, i anrhydeddu blwyddyn carreg filltir Caerdydd.

Bydd yn cael ei darllen gan yr Athro Sioned Davies, sef Pennaeth Ysgol y Gymraeg, yn Niwrnod Sefydlwyr y Brifysgol ar 24 Hydref 2008.

Mae Diwrnod y Sefydlwyr yn nodi union ben-blwydd agoriad swyddogol y Brifysgol 125 blynedd yn ôl ym 1883, a bydd yn coffáu gwaith ymchwil, addysgu a chyflawniadau cymunedol.

Mae Gwyneth Lewis yn fardd sydd wedi ennill gwobrau yn Saesneg ac yn y Gymraeg, sef ei hiaith gyntaf. Mae hi wedi bod yn Awdur Preswyl yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, ac mae hi hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus o’r Brifysgol.

Gallwch ddarllen y gerdd isod, ac mae darlleniad yr Athro Davies ar gael fan hyn fel podlediad: www.caerdydd.ac.uk/founders

Beiddia feiddio,

gwellha dy wneud.

Mynna geisio,

parcha ddweud.

Trawsnewidiad

fydd dy glod.

Dy ddyfodol: