Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llais Cyhoeddus

11 Mehefin 2008

Cynaliadwyedd chwedleua digidol ar draws Cymru yw ffocws ymchwil a gyflwynwyd gan arbenigwr o Gaerdydd mewn cynhadledd genedlaethol.

Mae Dr Daniel Meadows, o’r Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant wedi darganfod bod mwy o bobl ar draws Cymru yn dewis chwedleua digidol fel modd i ddogfennu eu bywydau a’r pynciau gaiff effaith arnyn nhw.

Straeon digidol yw ffilmiau byr a wneir gan bobl gyffredin gan ddefnyddio eu lluniau, geiriau a’u lleisiau eu hunain. Ar ôl eu cwblhau, mae’r straeon yn cael eu darlledu ar wefannau cymunedol un-pwrpas, y teledu a’r radio.

Mae Dr Meadows wedi bod yn gweithio gyda BBC Cymru ar brosiect straeon digidol Capture Wales ers 2001, ac mae’r prosiect wedi ennill gwobr BAFTA. Ar hyn o bryd, mae’n cynnal archwiliad o chwedleua digidol yng Nghymru fel rhan o Gynllun Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Rhaglen Beilot Cyfnewid Gwybodaeth y BBC.

Wrth gyflwyno ei ymchwil yn ystod trydedd Gŵyl Flynyddol Chwedleua Digidol yn Aberystwyth, dywedodd Dr Meadows: "Mae dros hanner cant o brosiectau ar y gweill yng Nghymru ar hyn o bryd. Pan awgrymais y syniad o straeon digidol i’r BBC bron i wyth mlynedd yn ôl, doedd dim un. Ond pan ddechreuodd Capture Wales, a’r straeon yn ymddangos ar y radio a’r teledu, roedd fel carreg mewn pwll. Heddiw, mae pobl ar draws Cymru yn ei wneud, o Gaernarfon i Gaerfyrddin ac o Gaerffili i Gonwy."

Mae archwiliad Dr Meadows yn rhan o brosiect o’r enw ‘A Public Voice - Access, Digital Story and Interactive Narrative’, sy’n ymchwilio i straeon digidol, ei ddatblygiad a sut mae cynnal y gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Partneriaid eraill y prosiect yw Prifysgol Morgannwg a BBC Cymru.