Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodiad sownd

30 Mawrth 2012

A sound appointment WebCydnabod rhinweddau arwain Josh Ruck

Mae myfyriwr cerddoriaeth israddedig o’r brifysgol wedi’i benodi i swydd Arweinydd Preswyl ym Mand Dirwestol Tongwynlais.

Mae Josh Ruck, sydd ond yn 19 oed, eisoes wedi dangos ei rinweddau arwain drwy arwain Band Twnnel Hafren i’r Rowndiau Terfynol ac ennill pencampwriaeth Pedwaredd Adran Ardal Cymru yn Abertawe yn ddiweddar.

Bydd Josh yn gweithio gyda Philip Harper sydd wedi bod yn Arweinydd Proffesiynol i’r Band o Dongwynlais er 2008, gan ei arwain tuag at nifer o lwyddiannau gan gynnwys ennill gwobrau lu yn Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth yn Neuadd Frenhinol Albert a Chystadleuaeth Agored Prydain yn 2010.

Dywedodd Josh, o’r Ysgol Gerdd: "Mae gweithio’n rheolaidd gyda band Tongwynlais yn gwireddu breuddwyd i mi. Mae’r band yn gweithio’n galed ac mae hynny’n gwneud sesiynau ymarfer yn bleserus ac yn gynhyrchiol. Mae gweithio gyda Phil yn anrhydedd pur gan ei fod yn arweinydd rwyf wastad wedi’i barchu’n fawr.

"Mae Phil wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi, yn enwedig dros yr ychydig fisoedd diwethaf lle rwyf wedi cael y cyfle i chwarae o dan ei arweiniad ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag ef dros y misoedd sydd i ddod."

Gan drafod profiad arwain Josh, dywedodd Philip Harper: "Mae cyflawniadau Josh gyda Band Twnnel Hafren yn dangos potensial mawr fel arweinydd cerddorol."

Band Dirwestol Tongwynlais yw Band Adran Bencampwriaeth Dinas Caerdydd, a oedd wedi’i leoli ym mhentref Tongwynlais, yn wreiddiol.

Ewch i www.tongwynlaisband.com/ i gael rhagor o wybodaeth am hanes y band a pherfformiadau sydd i ddod.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Gerdd