Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae ‘Cyflwyniad Cryno’ yn mynd hyd yn oed yn fwy cryno

18 Ebrill 2008

Mae llyfr a ysgrifennwyd gan athro o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi cael ei ddewis i fod yn rhan o ymgyrch genedlaethol i helpu pobl ddeall y byd lle maent yn byw.

Mae fersiwn dalfyredig o ‘Cosmology: A Very Short Introduction’ yr Athro Peter Coles, wedi cael ei ddewis i fod yn un o 12 o lyfrau byrion awdurdodol a gafodd eu cyhoeddi’n arbennig gan bapur newydd dyddiol cenedlaethol The Independent fel rhan o’i gyfres Science Made Easy.

Bwriad y gyfres yw esbonio syniadau mawr gwyddonol, o esblygiad a dinosoriaid, i ffiseg ronynnol a chynhesu byd-eang. Yn ei lyfr, a ddisgrifiwyd gan y New Scientist ‘yn bleser i’w ddarllen’, cyflwyna’r Athro Coles gosmoleg, disgrifia’r hyn y mae cosmolegwyr yn ei wneud, ac mae’n arwain y darllenwr drwy Theori'r Glec Fawr, a materion modern mwy damcaniaethol megis cosmoleg, gor-linynnau a sylweddau tywyll.

Arweiniodd y grefft o wneud gwyddoniaeth yn hygyrch ac yn hwyl at greu cwmni’r Brifysgol ‘science made simple’ a enillodd wobrau ac sydd yn rhan o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Mae’n cyflwyno sioeau mawreddog a difyrrus megis Cartoon Science a Bubbles and Balloons yn yr ysgolion, gyda’r nod o hyrwyddo gwyddoniaeth i’r cyhoedd. Mae hefyd wedi cyfrannu i raglenni teledu gwyddonol ar ITV, BBC a Sianel 4, 19 o lyfrau plant ac ymddangosiadau rheolaidd ar y radio. Mae’r cwmni hefyd yn darparu ymgynghoriaeth i’r Cynghorau Ymchwil a hyfforddiant i wyddonwyr, ac mae wedi torri tir newydd drwy gynnig cyfleoedd gyrfa mewn cyfathrebu gwyddonol.

Bydd llyfr Yr Athro Coles yn ymddangos yn The Independent ddydd Sadwrn 19 Ebrill.

Tags