Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth berffaith

20 Mai 2011

Innovation Awards Group shot WEBL-R: Prof Paul Harper (Cardiff University); Stuart Gall (Fusion IP); Stephen Penneck (ONS); Martin Brand (ONS); Prof Hywel Thomas (Cardiff University); Ceri Delemore (Geldards LLP) and Les Rees (Cardiff University)

Mae gwobrau arloesedd blynyddol y Brifysgol wedi cydnabod un o gydweithredfeydd pwysicaf Prifysgol Caerdydd a gynorthwyodd adran flaenllaw o lywodraeth y DU i ehangu yn ne Cymru a rhoi’r sgiliau lefel uchaf sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddilyn gyrfa ym maes ystadegau.

Mae Ysgol Fathemateg y Brifysgol a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi cydweithio ar nifer o brosiectau cydweithredol. Creu cwrs MSc mewn Ymchwil Gweithredol ac Ystadegau Cymhwysol oedd y brif bluen yn eu het. Cwrs galwedigaethol yw hwn yn bennaf sy’n rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr y Brifysgol mewn marchnad waith gystadleuol.

Meddai Les Rees, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol a gyfrannodd at arwain cydweithrediad y Brifysgol: "Roedd ehangu ONS yn ne-ddwyrain Cymru yn hwb aruthrol i’r ardal ac i’r economi wybodaeth ranbarthol.

"Gan fod pencadlys cyflogwr mor bwysig ag ONS ar garreg ein drws, roeddem yn awyddus i feithrin ein perthynas gyda nhw a hynny’n bennaf er mwyn sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen i gael gyrfa lwyddiannus gydag ONS.

ONS Martin Brand 2 WEBMae Martin Brand o ONS yn gweithio gyda myfyrwyr Caerdydd i gynorthwyo eu hastudiaethau a rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y farchnad waith gystadleuol

"Drwy gydweithio’n agos ag ONS, rydym wedi gallu datblygu MSc sydd wedi’i deilwra i fodloni eu hanghenion ac ar lefel academaidd drylwyr."

Yn rhan o’r cwrs newydd, mae staff a myfyrwyr yn mynychu sesiynau ar y cyd a staff ONS sy’n cyflwyno rhai o’r darlithoedd.

Meddai Martin Brand, Dirprwy Gyfarwyddwr Methodoleg yn ONS: "Mae ein partneriaeth unigryw ac eang gyda Phrifysgol Caerdydd wedi galluogi swyddfa ONS i dyfu yn ne Cymru ac mae’n ymrwymiad hirdymor at y dyfodol.

"Rydym wedi gallu cydweithio â’r Brifysgol mewn modd arloesol i wneud yn siŵr bod cynnwys ymarferol yr MSc newydd yn hynod berthnasol. Mae hyn yn sicrhau bod ôl-raddedigion Caerdydd yn cael y sgiliau a’r profiad y mae arnynt eu hangen i’w cyflogi mewn sefydliadau fel ONS."

Mae ymchwilio i feysydd fel lles, yr economi ac iechyd ymysg yr elfennau eraill yn y cydweithrediad aml-haen hwn. Mae nifer cynyddol o brosiectau a myfyrwyr yn treulio amser yn gweithio yn ONS sydd hefyd yn cynnig gwobrau i fyfyrwyr rhagorol y Brifysgol.

Dolenni cysylltiedig

Newyddion Cysylltiedig