Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blwyddyn o gyflawni

23 Mawrth 2012

A year of achievement VC WebYr Is-ganghellor, Dr David Grant

Mae adnabod pum genyn newydd sy’n gysylltiedig â chlefyd Alzheimer a lansiad gwobr gyflogadwyedd newydd ar gyfer myfyrwyr Caerdydd yn ddau yn unig o’r uchafbwyntiau o’r deuddeg mis diwethaf a adroddwyd i Lys y Brifysgol gan yr Is-ganghellor, Dr David Grant.

Wrth dderbyn yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau Ariannol, clywodd Llys y Brifysgol sut y caiff academyddion Caerdydd ar draws yr holl ddisgyblaethau eu cydnabod yn rhyngwladol am eu gwaith rhagorol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gydag etholiadau i’r Academi Brydeinig a’r Gymdeithas Frenhinol, ymhlith eraill.

a year of achievement cochrane WebAdeilad Cochrane

Hefyd amlinellodd Dr Grant nifer o uchafbwyntiau eraill yn ei araith gan gynnwys:

· Agor Adeilad Cochrane ar safle Parc y Mynydd Bychan y Brifysgol sy’n darparu cyfleusterau addysgu a dysgu ar gyfer yr holl ysgolion gofal iechyd;

· Archaeolegwyr Caerdydd yn darganfod Porthladd Rhufeinig 2000 mlwydd oed ar safle’r Gaer Rufeinig yng Nghaerllion, de Cymru;

· Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Chanolfan Llywodraethu Cymru a arweinir gan y Brifysgol a fydd yn helpu i wneud llywodraethu datganoledig yng Nghymru mor effeithiol â phosibl;

· Lansio Labordy Mellt Morgan-Botti, y cyfleuster profi mellt mwyaf blaengar mewn prifysgol yn y DU.

Yn ystod ei araith – yr olaf ganddo i’r Llys cyn iddo ymddeol ym mis Medi – myfyriodd Dr Grant hefyd ar ddatblygiadau arwyddocaol eraill gan y Brifysgol yn ystod ei ddaliadaeth.

A year of achievement CUBRIC webCanolfan Delweddu Ymchwil ar yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Cyfeiriodd at greu Canolfan Delweddu Ymchwil ar yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd yn 2004, sy’n ganolfan flaenllaw, fel un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous a phwysig yn hanes diweddar Caerdydd; a disgrifiodd yr effaith bwysig y cafodd y Ganolfan ar gyfer Perthnasoedd Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a’r Gymdeithas mewn meysydd megis cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a chynaliadwyedd bwyd.

Wrth siarad â chyfarfod Llys y Brifysgol, dywedodd Dr Grant: "Erbyn mis Medi byddaf wedi gweld bron i 70,000 o fyfyrwyr yn graddio ers i mi gael fy mhenodi’n Is-ganghellor. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r ysgol wedi ennill 8,000 o gontractau ymchwil sydd gwerth biliwn o bunnoedd i gyd ac wedi cwblhau’r prosiectau hynny.

"Rwyf yn credu y bydd llawer o gyfleoedd pellach a llwyddiant parhaol yn yr amser i ddod. Bydd pobl Caerdydd a’u cryfderau’n cynnal ein momentwm a’n huchelgais.

"Hoffwn ddweud ei bod yn fraint bod yn rhan o gymuned dalentog a gwefreiddiol Caerdydd. Rwyf yn dymuno pob llwyddiant i’r Brifysgol, ein staff a’n myfyrwyr yn y dyfodol."

Dolenni perthynol

Adolygiad Blynyddol

 

Tags