Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau’r Academi

09 Chwefror 2011

Restrepo

Cafodd person a raddiodd o Gaerdydd ei enwebu ar gyfer Oscar yng Ngwobrau’r Academi am ei ffilm ddogfen sy’n dangos y bywyd real yn y rheng flaen yn Affganistan.

Enwebwyd Tim Hetherington, a raddiodd o’r Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant, yn y categori Dogfen (Nodwedd) am ei ffilm Restrepo.

Wedi’i chyfarwyddo gan Tim ynghyd â Sebastian Junger, mae Restrepo yn croniclo’r hyn sy’n digwydd i blatŵn o filwyr yr UD yn Nyffryn Korengal yn Affganistan. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar bymtheg o ddynion mewn cadarnle anghysbell, ‘Restrepo’, a gafodd ei enwi ar ôl meddyg y platŵn a laddwyd mewn brwydr. Roedd y cadarnle yn cael ei ystyried yn un o’r rhai mwyaf peryglus i filwyr yr Unol Daleithiau.

Drwy gydol y ffilm, nid yw’r camerâu’n gadael y dyffryn; nid oes unrhyw gyfweliadau â chadfridogion na diplomyddion. Y nod yw rhoi profiad arbennig i wylwyr a gwneud iddyn nhw deimlo eu bod newydd brofi’r hyn sy’n digwydd yn ystod 90 munud.

Wrth sôn am y ffilm, dywedodd Tim a Sebastian: "Daeth y rhyfel yn Affganistan yn wleidyddol iawn, ond yn anaml y bydd milwyr yn cymryd rhan yn y drafodaeth honno. Ein bwriad oedd trosglwyddo’r profiad o ymladd, diflastod ac ofn trwy lygaid y milwyr eu hunain. Eu bywydau nhw oedd ein bywydau ni; wnaethom ni ddim cydeistedd â’u teuluoedd, a chyfweld ag Affganiaid nac archwilio dadleuon geowleidyddol. Mae milwyr yn byw ac yn marw mewn cadarnleoedd anghysbell yn Affganistan dan amodau y mae’n anodd eu hamgyffred gan Americanwyr nôl gartref. Mae’n bwysig ein bod yn deall eu profiadau, waeth beth yw ein gwleidyddiaeth. Mae credoau’n ffordd o osgoi edrych ar realiti. Realiti yw hyn."

Bu Tim yn astudio elfen ffotograffiaeth y Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Newyddiaduraeth yn 1996/1997. Mae’n ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau o fri sydd wedi adrodd am wrthdaro am ddeng mlynedd a mwy. Ef oedd yr unig ffotograffydd i fyw ymhlith y gwrthryfelwyr yn ystod y rhyfel cartref diweddar yn Liberia - gwaith a arweiniodd at y ffilm Liberia: An Uncivil War a’r llyfr Long Story Bit by Bit: Liberia Retold. Derbyniodd bedair gwobr World Press Photo ac mae’n cyfrannu lluniau i’r cylchgrawn Vanity Fair.

Dywedodd Dr Daniel Meadows, Darlithydd mewn Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Cyfranogol yn yr Ysgol a chyn-diwtor Tim: "Ar wahân i’w ddewrder, yr hyn sy’n rhyfeddol am Tim yw ei fod yn llwyddo i gyflwyno’i waith mor llwyddiannus i sawl cynulleidfa wahanol. Mae ei stori am filwyr Americanaidd yn gwasanaethu yn y rheng flaen yn Affganistan yn ddarn o gelfyddyd (cyflwyniad aml-gyfryngol ar dair sgrin o’r enw Sleeping Soldiers, a welwyd yn helaeth mewn orielau); enillydd gwobr World Press Photo (2007); llyfr (Infidel, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Chris Boot); a nawr ffilm ddogfen (Restrepo) sydd wedi ennill gwobr Sundance ac wedi’i henwebu ar gyfer Oscar. Ef oedd y cyntaf o’m myfyrwyr a oedd yn wirioneddol fodern. Hynny yw, hyd yn oed yn 1996, roedd yn awyddus defnyddio print, lluniau symudol a sain pan oedd yn astudio i fod yn ffotograffydd. Roedd e wastad yn ysbrydoli pawb o’i gwmpas. Rwy mor falch ei fod yn cael ei gydnabod o’r diwedd."

Bydd seremoni Gwobrau’r Academi yn cael ei chynnal ar 27 Chwefror 2011 yn Theatr Kodak yn Hollywood.

Dolenni perthynol