Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydedd Academi’r Gwyddorau Meddygol

28 Tachwedd 2011

Jon Shepherd - webAthro Jonathan Shepherd

Mae’r Athro Jonathan Shepherd wedi’i ethol yn aelod o gyngor Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Y cyngor hwn yw corff llywodraethu’r Academi, sef y corff annibynnol yn y DU sy’n cynrychioli sbectrwm llawn y gwyddorau meddygol. Rhoi gofal iechyd gwell yw ei nod drwy roi ymchwil ar waith yn ddiymdroi ym maes meddygaeth.

Mae’r Athro Shepherd, o’r Ysgol Ddeintyddiaeth, wedi bod yn Gymrawd o’r Academi er 2002 ac fe’i hanogwyd gan gydweithwyr i geisio cael ei ethol yn aelod o’r cyngor. Bydd nawr yn aelod o’r corff am dair blynedd.

Diben Academi’r Gwyddorau Meddygol yw annog gwyddorau meddygol rhagorol yn rhyngwladol a’u troi’n ofal iechyd uniongyrchol ledled y byd. Mae hefyd yn ceisio denu pobl i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddorau meddygol a hyrwyddo ymchwil meddygol gyda’r Llywodraeth a’r cyhoedd.

Meddai’r Athro Shepherd: "Roedd bod yn Gymrawd o’r Academi yn anrhydedd enfawr ac rwyf wrth fy modd fy mod yn aelod o’r cyngor. Mae’n gyfle i gyfrannu at arweiniad a gwaith yr Academi yn y gwyddorau meddygol."

Mae’r Athro Shepherd yn adnabyddus am ei waith ar effaith iechyd ar drais ac am annog gwasanaethau cyhoeddus i weithio mewn partneriaeth i leihau troseddau.

Ychwanegodd: "Mae gennyf ddiddordeb personol o hyd mewn sut gall meddygaeth rannu ei harbenigedd ym meysydd ymchwil a datblygu gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill o bwys, fel cyfiawnder ac addysg. Mae’r Academi yn gyfle gwych i ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach."