Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth gan Academi

09 Mai 2011

Academy of medical sciences logo web

Mae dau o academyddion Caerdydd wedi’u hethol yn Gymrodyr Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Bydd yr Athro Vincenzo Crunelli o Ysgol Biowyddorau Caerdydd a’r Athro Anita Thapar o’r Ysgol Meddygaeth yn ymuno â’r 40 Cymrawd a etholwyd i’r Academi eleni am eu "cyfraniadau nodedig i hyrwyddo gwyddor feddygol, am ymagweddu’n arloesol at wybodaeth wyddonol neu am roi gwasanaeth nodedig i fyd gofal iechyd".

Mae’r Athro Thapar yn un o ffigurau clinigol blaenllaw’r DU ym maes Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc.

Mae ei hymchwil wedi canolbwyntio ar darddiadau a datblygiad anhwylderau seicopatholeg/seiciatrig mewn plant a phobl ifanc, ac mae ei gwaith clinigol yn cynnwys rhedeg clinig ‘ail farn’ i blant sydd ag anhwylderau niwroddatblygol cymhleth, gan gynnwys ADHD, Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, ag anabledd deallusol a hebddo, ac anhwylderau mawr o ran iechyd meddwl.

Canolbwynt ymchwil yr Athro Vincenzo Crunelli dros y 30 mlynedd diwethaf yw ceisio deall y mecanweithiau sydd wrth wraidd dwy ran gydgysylltiedig o’r ymennydd (y thalamws a’r cortecs) yn ystod y gylchred cysgu-a-deffro ac mewn epilepsi absenoldeb – clefyd niwrolegol sy’n effeithio gan mwyaf ar blant a’r rhai yn eu harddegau. Mae ymchwil yr Athro Crunelli wedi cynnig targedau posibl i ymyriadau therapiwtig newydd yn yr anhwylder epileptig hwnnw.

Eleni, mae ef wedi’i wahodd i draddodi darlith nodedig, sef Darlith Killam ar Epilepsi yn y Sefydliad Niwrolegol ym Montreal yng Nghanada, un o sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd ym maes ymchwil i epilepsi. Mae ef wedi cyhoeddi dros 120 o bapurau ymchwil, wedi bod yn Brif Olygydd y Journal of Neuroscience Methods am y 12 mlynedd diwethaf, ac yn Olygydd amryw byd o gyfnodolion ym maes niwrowyddoniaeth.

Meddai’r Athro Syr John Bell, FRS, HonFREng, PMediSci, Llywydd Academi’r Gwyddorau Meddygol: "Mae’r Cymrodyr newydd hyn yn dangos cymaint o dalent ryfeddol sydd yn y gymuned fiofeddygol yn y DU. Diolch i’r unigolion nodedig hyn, mae’r DU yn gartref i beth o’r wyddoniaeth feddygol orau yn y byd.

"Rwyf wrth fy modd o weld bod modd i’r Academi gydnabod y rôl hanfodol y mae pob un ohonyn nhw wedi’i chwarae wrth sicrhau manteision i’r DU a thu hwnt o ran iechyd a chyfoeth. Mae eu gwaith wedi sicrhau bod darganfyddiadau gwyddonol yn symud yn gyflym o fainc y labordy i erchwyn gwely’r claf, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw."

Caiff y Cymrodyr newydd eu derbyn yn ffurfiol i’r Academi mewn seremoni ym mis Mehefin.

Cysylltau Cysylltiedig