Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adrodd ar ragoriaeth

17 Ebrill 2012

Reporting excellence web

Mae’r myfyriwr newyddiaduriaeth Paul Dharamraj yn un o dri myfyriwr o’r DU a roddwyd ar y rhestr fer ar gyfer Gohebydd Hawliau Dynol y Flwyddyn 2012 oherwydd ei sgiliau a’i angerdd fel gohebydd hawliau dynol.

Ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer gradd meistr yn Newyddiaduriaeth Ryngwladol yn Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Enillodd ei gais am Wobrau Cyfryngau Amnest 2012 gydnabyddiaeth am ei adroddiad ar y terfysgoedd sy’n effeithio ar ranbarth Tibet ar hyn o bryd – pwnc yr oedd yn teimlo oedd wedi cael ond ychydig iawn o sylw gan y cyfryngau.

Dywedodd Paul: "Roeddwn i’n credu, pan es i ar y rhestr hir o’r 10 terfynol, mai dyna oedd mor bell ag y byddwn i’n mynd. Nid oeddwn yn disgwyl bod yn ymysg y tri terfynol, felly mae hyn yn hollol annisgwyl.

"Rwyf yn hapus iawn bod fy ngwaith wedi peri i bobl feddwl am Tibet ac wedi tynnu sylw at y brwydrau o ran datblygu maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd."

Ynghyd â’r ddau fyfyriwr arall a roddwyd ar y rhestr fer, cafodd Paul ei wahodd i fynychu seremoni wobrau Cyfryngau Amnest ar 29 Mai ynghyd â 500 o brif enwau’r genedl ym myd y cyfryngau.

Dywedodd Jane Bentley, Darlithydd mewn Newyddiaduriaeth Cylchgronau yn yr Ysgol: "Rydym yn hynod o falch bod Paul yn un o ddim ond tri ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon."

"Mae’n wych am adrodd storïau ac mae’n angerddol am faterion cyfredol a materion hawliau dynol."

"Mae’r erthygl a gyflwynodd yn ddarn a gynhyrchwyd ar gyfer y cwrs cylchgronau ar y cwrs Gradd Meistr mewn newyddiaduriaeth ac mae’n hanes pwerus am un dyn yn ffoi o Tibet yn fachgen ifanc"

Cyflwynir gwobr i’r enillydd a chynigir lleoliad gwaith am bythefnos gyda’r Daily Mirror iddo.

Dolenni perthynol:

Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Amnest Rhyngwladol