Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant ariannu ôl-raddedig gan AHRC ar gyfer y Dyniaethau yng Nghaerdyd

27 Chwefror 2009

Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn Partneriaeth Grant Bloc (BGP) gan Gyngor y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) er mwyn darparu cyllid ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Rhoddwyd cyfanswm o 93 gwobr i Gaerdydd er mwyn darparu cymorth ar gyfer astudio doethurol a meistr yn y Brifysgol ym meysydd pwnc y Dyniaethau. Roedd yr AHRC yn ystyried cynnig BGP Caerdydd yn un â ‘chryfder neilltuol yn ei strategaeth a’i weledigaeth’, a thrwy ei asesiad, mae yr AHRC yn cydnabod Caerdydd fel lle sy’n darparu ‘hyfforddiant a goruchwyliaeth ragorol’ i’n myfyrwyr.

Mae pob maes pwnc wedi cynnal eu niferoedd hanesyddol, neu wedi gwella arnynt, ac mae Caerdydd wedi cynyddu ei chyfran o’r farchnad dyfarniadau doethurol.

Caiff gwobrau eu hailddyrannu yn flynyddol gan y Brifysgol i ymgeiswyr o safon uchel sy’n gwneud cais i astudio ym meysydd pwnc y Dyniaethau yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr Athro Teresa Rees, dirprwy is-ganghellor ymchwil: "Mae Caerdydd wrth ei bodd yn gallu darparu cymorth AHRC i fyfyrwyr ôl-raddedig ar draws yr holl Ddyniaethau yng Nghaerdydd, ac i gael ein cydnabod am ein cryfderau mewn ymchwil, ysgolheictod a hyfforddiant."

Mae ymchwil y Dyniaethau yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar bob agwedd o’r profiad dynol ac mae’n cynnwys rhai o’r meysydd ymdrechion academaidd dynol mwyaf hirsefydlog. Mae pob disgyblaeth yn edrych ar faterion cyfoes pwysig ac yn cyfrannu at ddealltwriaethau eang ac amrywiol o’r cymdeithasau yr ydym yn byw ynddynt. Mae’r amgylchedd ymchwil bywiog yn cynnig cyd-destun symbylol ar gyfer ymchwil a hyfforddiantn ôl-raddedig, a chaiff ymchwil rhyngddisgyblaethol ei hyrwyddo.

Mae’r Ysgol i Ymchwilwyr a Graddedigion y Dyniaethau yng Nghaerdydd hefyd yn cefnogi datblygiad ymchwilwyr ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer adeiladau rhwydweithiau a chymunedau ehangach.

Ceir nodiadau cyfarwyddyd a ffurflenni cais ar gyfer gwobrau BGP AHRC yn: www.caerdydd.ac.uk/ahrcawards

Gellir anfon ymholiadau ynghylch cyfleoedd Ysgoloriaethau Ymchwil Ôl-raddedig yr AHRC yng Nghaerdydd at: AHRCQueries@caerdydd.ac.uk

Ceir gwybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig eraill yn y cyfleuster Chwilio am Ariannu ac Ysgoloriaethau yn www.caerdydd.ac.uk/searchforfunding

Am ragor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, ewch i’n gwefan yn www.caerdydd.ac.uk/postgraduate

Tags