Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rôl lysgenhadol ar gyfer academyddion

25 Mawrth 2009

Mae’r Athro Ken Woodhouse a’r Athro Syr Martin Evans wedi ymuno â ffigyrau blaenllaw eraill ar draws dinas Caerdydd i ddod yn Llysgenhadon cyntaf prif ddinas Cymru.

Bydd yr Athro Woodhouse, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol ar gyfer Ymrwymiad, a’r Athro Evans, enillydd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth, yn helpu i gyflwyno stori Caerdydd i’r byd mewn ymgyrch i osod y ddinas fel y dewis cyntaf ar gyfer buddsoddwyr a threfnwyr cynadleddau. Mae’n rhan o raglen newydd a lansiwyd gan Cardiff & Co, sefydliad hyrwyddol y ddinas lle mae’r Brifysgol yn bartner.

Lansiwyd Rhaglen Llysgenhadon Caerdydd yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd, a’r cadeirydd oedd Noreen Bray, un o aelodau bwrdd Cardiff & Co. Wedi ymuno â’r Athro Woodhouse a’r Athro Syr Martin Evans i esbonio pam eu bod nhw’n falch o fod yn Llysgenhadon ar gyfer prifddinas Cymru yr oedd Prif Swyddog Gweithredol yr Admiral Group, Henry Engelhardt; Arweinydd Cyngor Caerdydd, Rodney Berman; chwaraewr rygbi enwog Cymru a’r Llewod, Ieuan Evans, ac aelodau o stori lwyddiannus iawn i Gymru, y côr Only Men Aloud.

Dywedodd Noreen Bray: "Mae’r ddinas wedi newid y tu hwnt i adnabyddiaeth dros y degawd diwethaf. Mae gan Gaerdydd bellach lwyfan i gystadlu gyda’r gorau, a gall ein Llysgenhadon helpu i’n gosod ni fel cyrchfan o ddewis ar gyfer buddsoddwyr busnes, cynadleddau a digwyddiadau. Efallai bod Llysgenhadon Caerdydd yn deillio o gefndiroedd gwahanol iawn, ond mae pob un ohonynt yn rhannu nod cyffredin - brwdfrydedd dros y ddinas ac awydd i’w gweld yn ffynnu. Byddant yn ceisio defnyddio eu dylanwad a’u cysylltiadau i hyrwyddo rhanbarth y ddinas."

Yn y lansiad, dywedodd yr Athro Woodhouse: "Mae’r sector addysg uwch yn hynod ddylanwadol wrth yrru arbenigrwydd academaidd, economaidd a diwylliannol ar gyfer Caerdydd. Rydw i’n gyffrous iawn ynglŷn â gweithio gyda’n cyd-Lysgenhadon i gyflwyno’r neges mai Caerdydd yw’r lle i ymweld ag ef a buddsoddi ynddo."

Dyfarnwyd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth i’r Athro Ymchwil enwog, Syr Martin Evans, sydd wedi’i leoli yn Ysgol y Biowyddorau, Caerdydd, am ei ddarganfyddiadau ynglŷn â chelloedd bonyn, ac mae wedi cael ei ddisgrifio gan bapur newydd The Independent, fel un o’r "Deg Prydeiniwr sydd wedi ffurfio ein byd’. Dywedodd: "Roedd fy mhenderfyniad i symud i Gaerdydd a’r Brifysgol ym 1999 yn brofiad adnewyddol ac yn un sydd wedi newid cyfeiriad fy mywyd yn gyfan gwbl. Mae eisoes gan y ddinas sylfeini academaidd ardderchog i adeiladu arnynt, ac rydw i’n hynod falch o fod yn rhan o’i dyfodol."

Wrth gloi’r digwyddiad, dywedodd Noreen Bray, "Mae pobl sy’n dod i Gaerdydd am y tro cyntaf, ar gyfer busnes neu chwarae, yn cael eu rhyfeddu gan yr hyn y maent yn ei ddarganfod. Mae ein dinas hardd bellach yn hynod farchnadol mewn nifer o ffyrdd. Yr her rydym ni bellach yn ei wynebu yw cyfleu’r neges i fuddsoddwyr posibl – isadeiledd ardderchog, cronfa lafur tra medrus, cyfraddau cystadleuol a dinas ardderchog hefyd."

Cardiff & Co yw’r bartneriaeth gyhoeddus/preifat sydd â’r dasg o hyrwyddo’r brif ddinas – mewn partneriaeth â thair prifysgol rhanbarth y ddinas – Prifysgol Caerdydd, UWIC a Phrifysgol Morgannwg.

Tags