Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10 Rhagfyr 2012

Amsterdam looks to Cardiff for violence tackling actionSefydlwyd Model Atal Trais Caerdydd gan yr Athro Jonathan Shepherd, Athro Llawfeddygaeth y Geg a Genol-wynebol yn Ysgol Ddeintyddiaeth y Brifysgol. Mae’r model yn seiliedig ar rannu gwybodaeth a gweithredu ar y cyd gan yr heddlu, cynghorau ac adrannau brys er mwyn atal trais.

Mae saith ysbyty yn Amsterdam, Maer Amsterdam, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Weinyddiaeth Iechyd, heddlu Amsterdam, VeiligheidNL, y gwasanaeth iechyd, cwmni yswiriant iechyd Achmea, a’r cyngor lleol bellach wedi llofnodi cytundeb i roi cynnig ar fodel Caerdydd er mwyn ceisio mynd i’r afael â thrais ym mhrifddinas yr Iseldiroedd.

Yn 2011, treuliodd grŵp, a oedd yn cynnwys Prif Arolygydd heddlu Amsterdam, ddau ddiwrnod yn y Brifysgol yn dysgu am Fodel Caerdydd a pham mae 42% yn llai o bobl yn mynd i’r ysbyty o ganlyniad i drais yn y brifddinas o gymharu â 14 o ddinasoedd tebyg yng Nghymru a Lloegr. Mae’r model wedi llwyddo i wneud hynny drwy ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd gan ddioddefwyr sy’n mynd i’r ysbyty er mwyn amlygu mannau lle ceir trais yn aml. Mae’r mannau hyn yn cynnwys strydoedd, clybiau nos, parciau, ysgolion yn ogystal â dioddefwyr a anafwyd o ganlyniad i drais yn y cartref.

Meddai’r Athro Jonathan Shepherd: "Mae’r datblygiad hwn i’w groesawu’n fawr ac mae’n dangos effaith gwaith y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas. Mae hefyd yn dangos sut mae gwybodaeth newydd yn cael ei thrawsnewid yn gamau ymarferol gwreiddiol. Gwnaed hyn yn gyntaf gyda heddlu a llywodraeth leol yng Nghaerdydd, lle rhoddwyd cynnig ar y model a’i fireinio, ac mae bellach ar waith yn un o brifddinasoedd amlycaf y byd."

Nid yr Iseldiroedd yw’r wlad gyntaf i ddilyn model Caerdydd. Mae prosiectau yn cael eu cynnal hefyd yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft ym Milwaukie, ac mae cynllun tebyg eisoes ar waith yn y Penrhyn Gorllewinol yn Ne Affrica.

Cafodd ymchwil arloesol y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas i drais, alcohol a diogelwch yn hwyr y nos, ei gydnabod gan Wobr Pen-blwydd y Frenhines am ragoriaeth mewn addysg uwch yn 2009.

Dolenni cysylltiedig:

Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas