Skip to content
Skip to navigation menu

English

A’r enillydd yw…

15 Tachwedd 2011

Famelab logo web

Mae myfyriwr Doethuriaeth o’r Brifysgol wedi ennill Cystadleuaeth Ragbrofol Cymru FameLab 2012, sef y gystadleuaeth i ddod o hyd i leisiau newydd ar gyfer cyfathrebu ym maes gwyddoniaeth.

Dim ond tair munud a gafodd Sam Durley i gyflwyno syniad gwyddonol cymhleth i’r panel o feirniaid, sef: Cyfarwyddwr Science Made Simple, Wendy Sadler; Mark Lewney, enillydd FameLab y DU yn 2005; Hamish Fife, cyd-Gyfarwyddwr Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Storïau a Phrifysgol Morgannwg, a’r awdures a’r ddigrifwraig Timandra Harkness.

Trwy ymdrin â thestunau fel ‘Sut rydym ni’n gwybod ble mae emosiynau yn yr ymennydd?’, ‘A yw’n ddiogel bwyta malws melys pan fyddan nhw’n syrthio ar lawr ar yr amod eich bod yn defnyddio’r rheol 5 eiliad?’ a ‘Tharanfolltau a mellt... A ydyn nhw’n codi ofn arnoch chi mewn gwirionedd?’, fe wnaeth deg darpar gyfathrebwr o bob cwr o Gymru gymryd rhan yn y gystadleuaeth a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter yng Nghaerdydd a drefnwyd gan Goleufa Cymru.

Synnodd Sam y beirniaid â’i gyflwyniadau ar epigeneteg fel y rheswm pam y gallai lliw cotiau cathod wedi’u clonio fod yn wahanol, a sut yr ydych yn gwasgu eich DNA mewn cell, neu yn ôl ei ddisgrifiad ef, ‘sut yr ydych yn ffitio dau forfil mewn mini’.

Mae Sam yn ennill ei le yn Rownd Derfynol y DU, a gynhelir yn y Sefydliad Brenhinol ar 21 Mawrth 2012. Bydd yr enillydd o’r DU yn cael £1,000 iddo ef/iddi hi ei hun a hyd at £750 i’w wario ar weithgarwch cyfathrebu gwyddoniaeth, p’un ai ar gyfer mynychu cynhadledd, hyfforddiant pellach neu ddatblygu digwyddiad neu weithgaredd cyhoeddus.

I’w baratoi ar gyfer y rownd derfynol, bydd Sam yn ymuno â chystadleuwyr o bob cwr o’r DU ar benwythnos Dosbarth Meistr gyda’r Athro Gwyddoniaeth a Chymdeithas a chyfathrebu ym maes Gwyddoniaeth, Kathy Sykes, a hyfforddwr profiadol, sy’n arbenigol mewn sgiliau cyfryngau a chyfathrebu, Malcolm Love.

Mae pobl sydd wedi ennill FameLab yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i deithio’r byd, perfformio mewn gwyliau ac ymddangos ar deledu a radio cenedlaethol, ac mae llawer ohonynt yn cyfuno gweithgarwch cyhoeddus ag ymchwil barhaus. Mae pawb sydd yn y rownd derfynol yn dod yn rhan o rwydwaith byd-eang o gyfathrebwyr gwyddoniaeth.

Dywedodd Sam, o Ysgol y Biowyddorau yn y Brifysgol: "Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn i fod yn rownd derfynol cystadleuaeth fawreddog FameLab y DU. Rwy’n gobeithio fy mod i wedi llwyddo i roi syniad i bobl ynghylch pa mor anhygoel yw DNA a’r ffaith ei fod yn llawer mwy diddorol na dim ond y genynnau sy’n eich ffurfio."

Roedd Mark Lewney, enillydd FameLab y DU yn 2005 yn beirniadu’r digwyddiad, a dywedodd: "Roedd y safon yn eithriadol o uchel, ac roedd pob un o’r cyflwyniadau yn ddiddorol iawn. Gofynnais gwestiynau dyrys iawn yn y diwedd, dim ond o ddiddordeb, ond ymatebodd pawb ag atebion rhagorol a oedd wirioneddol yn dangos dyfnder eu gwybodaeth."

Ychwanegodd Bruce Etherington o Goleufa Cymru: "Mae’n wych gweld safon mor uchel o gystadleuaeth yn y digwyddiad, gyda gwyddonwyr yn gallu siarad am eu pynciau gydag eglurder a brwdfrydedd. Byddai’n dda gweld Sam yn parhau â’i waith ac yn gwneud yn dda yn y rownd derfynol genedlaethol y flwyddyn nesaf."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Biowyddorau

FameLab